Reducerad avgift

1 januari 2016 höjdes inkomstgränsen för att beviljas reducerad avgift från 17000 kr brutto till 19000 kr brutto.

Du kan vara berättigad till reducerad medlemsavgift om du är fullbetalande ordinarie medlem och blir

  • Arbetslös
  • Sjukskriven
  • Tjänstledig för till exempel studier
  • Föräldraledig

Förutsättningen är att din genomsnittliga bruttoinkomst under minst tre månader i följd är maximalt 19 000 kronor per månad. Medlemsavgiften till förbundet kan då nedsättas till hälften.

Reduktion beviljas för lägst tre och högst tolv månader i sänder. Om du därefter fortfarande är berättigad till reducerad avgift måste du göra en ny ansökan. Retroaktiv reduktion beviljas för högst sex månader. Eventuell mellanskillnad på inbetald avgift erhålls som tillgodo (återbetalas inte).

Ansökan


Ansökan skickas till
Sveriges Ingenjörer
FRISVAR 20081242
110 07 Stockholm
(Inget frimärke behövs)