A-kassa och inkomstförsäkring

Hur går jag med i a-kassan?

För att bli medlem i Akademikernas a-kassa måste du fylla i en ansökan. Den finns på www.akademikernas.se

Måste jag vara med i a-kassan?

Nej, du kan välja att stå utanför Akademikernas a-kassa och enbart vara medlem i förbundet. Då omfattas du inte av inkomstförsäkringen. Endast medlemmar med ersättning från Akademikernas a-kassa kan utnyttja den. 

Är du inte ansluten till Akademikernas a-kassa (eller annan a-kassa) får du enbart det så kallade grundbeloppet vid eventuell arbetslöshet. Läs mer på www.akademikernas.se

Vad händer med min inkomstförsäkring när jag byter till Sveriges Ingenjörer?

Har du omfattats av inkomstförsäkring i ett annat förbund kan den tiden normalt tillgodoräknas i kvalificeringstiden hos oss, om medlemskapet är i direkt anslutning till inträdet.

Under vissa förutsättningar kan du få tillgodoräkna dig försäkringstid i privat inkomstförsäkring som medlemstid i Sveriges Ingenjörer och som försäkringstid i Tilläggsförsäkringen.
Kontakta Akademikernas Inkomstförsäkring för mer information
tel. 0770-78 20 50
kundservice@inkomstforsakring.com.

Blir jag utstraffad om jag missar att betala medlemsavgiften?

Sveriges Ingenjörer förskotterar Akademikernas a-kassas avgift. Ingen medlem avregistreras utan att först ha fått påminnelse om obetald avgift. Om du är osäker på om du betalat din medlemsavgift, kontakta vår medlemsservice på telefon 08-613 80 00.

Vilken avgift betalar jag till a-kassan om jag är arbetslös?

Avgiften till Akademikernas a-kassa är oförändrad även om du är arbetssökande. Avgiften till förbundet kan däremot reduceras, läs villkoren och ansök om reducerad avgift.

Jag går snart i pension. Vad gäller för a-kassan?

Från och med den månad du fyller 65 får du automatiskt utträde ur a-kassan. Ditt medlemskap i Sveriges Ingenjörer övergår också per automatik till ett pensionärsmedlemskap (432 kr/år) 

Vill du gå ur Akademikernas a-kassa före din 65-årsdag måste du anmäla det skriftligt till förbundet via e-post eller brev. Glöm inte att ange ditt person- eller medlemsnummer.

Måste jag vara medlem i Sveriges Ingenjörer för att gå med i Akademikernas a-kassa?

Nej, du behöver inte vara fackligt ansluten. Det går bra att endast vara medlem i Akademikernas a-kassa. Men för att omfattas av inkomstförsäkringen måste du vara med i förbundet.  

Du ansöker om medlemskap direkt på deras webbplats www.akademikernas.se

Externa länkar