Medlemskap och medlemsförmåner

 

Varför ska jag vara medlem?

Måste jag vara medlem för att gå med i a-kassan?

Nej, du behöver inte vara fackligt ansluten för att gå med i a-kassan Akademikernas a-kassa. Men för att omfattas av inkomstförsäkringen måste du vara medlem i förbundet.

Jag är klar med utbildningen och har börjat jobba. Hur blir jag ordinarie medlem?

För att ändra medlemskapet till ordinarie, logga in på Din sida och ange examensdatum samt var du arbetar. De första två åren som ordinarie medlem har du lägre medlemsavgift.

Vad händer med min nuvarande inkomstförsäkring när jag går med i Sveriges Ingenjörer?

Har du omfattats av inkomstförsäkring i ett annat förbund kan den tiden tillgodoräknas i vår kvalificeringstid, om medlemskapet är i direkt anslutning till inträdet hos oss. Om du behöver söka ersättning måste försäkringsbolaget få intyg som styrker medlemskap i annat förbunds inkomstförsäkring.

Vem kan bli medlem?

Jag ska jobba utomlands. Vad ska jag tänka på?

Jag ska gå i pension, vad gäller då?

Den månad du fyller 65 år registreras du automatiskt som pensionärsmedlem i förbundet oavsett om du fortsätter att arbeta. Pensionärsmedlemmar får samma allmänna information som ordinarie medlemmar. Både Ingenjören och Ny Teknik ingår i pensionärsmedlemskapet. Även rådgivning rörande pensioner och andra fackliga frågor ingår.

Går du i pension tidigare kan du bli pensionärsmedlem efter skriftlig anmälan till medlemssevice via brev eller e-post. Ange person- eller medlemsnummer och vilket datum du går i pension.

Den månad du fyller 65 får du automatiskt utträde ur a-kassan. Vill du gå ur Akademikernas a-kassa tidigare måste du anmäla det skriftligt, via brev eller e-post.

Hur avslutar man sitt medlemskap?

Utträde ur förbundet måste anmälas till vår medlemsservice med en särskild blankett. Kom ihåg att alltid ange ditt personnummer eller medlemsnummer vid en utträdesbegäran.

Utträdet sker enligt stadgarna vid utgången av den månad då anmälan kommit in. Tidigare inbetald medlemsavgift återbetalas inte.

Om du tillhör a-kassan blir du med automatik direktansluten till dem om du inte även skickar in utträdesblankett avseende utträde ur a-kassan.

Medlems-ansökan

Erbjudanden

Medlemskapet innebär också erbjudanden, rabatter och annat, exempelvis:

  • Gruppförsäkringar
  • Pensionssparande
  • Medlemslån
  • Kurser
  • Tidningar