Vem kan bli medlem?

För att bli ordinarie medlem i Sveriges Ingenjörer ska du ha avlagt

  • civilingenjörsexamen
  • högskoleingenjörsexamen om minst 180 högskolepoäng
  • examen som teknologie magister eller teknologie kandidat eller
  • ha fullgjort minst 165 hp (110 p) inom någon av ovanstående utbildningar


Akademiker med annan teknisk-naturvetenskaplig examen om minst 180 hp (120 p) kan också bli ordinarie medlemmar.

Studerandemedlem

kan alla bli som vid svensk högskola/universitet studerar på ingenjörsutbildning som ska leda till civil- eller högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp.

Examinerad/börjat jobba och redan studerandemedlem

Meddela förbundet att du nu ska vara ordinarie medlem. Uppgradera ditt studerandemedlemskap till ordinarie genom att ändra uppgiften om examen på Din egen sida. Eller fyll i blanketten här.

Annan utbildning

Andra svenska examina och/eller utbildning från utländsk högskola/universitet kan också berättiga till ordinarie medlemskap. Du måste specificera utbildningen i en bilaga till din medlemsansökan – använd blanketten medlemsansökan.

Medlemsansökan