Om medlemskapet

Sveriges Ingenjörer är 145 500 medlemmar, alla med en akademisk examen, som hjälps åt. Sveriges Ingenjörer är ett starkt förbund med stor handlingskraft och resurser att göra nytta. Ett förbund som tittar framåt istället för bakåt och använder nya, moderna metoder för att nå målen.

Därför ska du som ingenjör vara medlem

Trygghet

Du får den grundtrygghet som gör att du vågar mer, bland annat en förmånlig inkomstförsäkring och rådgivning av våra ombudsmän och jurister.

 

 

Karriär- och utveckling

Du får tillgång till vässade verktyg som stärker dig i ditt yrkesliv – allt ifrån karriärcoachning och cv-granskning till seminarier och ingenjörsspecifik lönestatistik.Goda arbetsvillkor

Vi har dina arbetsförhållanden för ögonen och förhandlar kollektivavtal som reglerar övergripande villkor för exempelvis pension, övertid, sjuk- och semesterlön samt föräldrapenning.Nära dig

Vi finns representerade på de allra flesta arbetsplatser och ser till att dina intressen tillvaratas. Vi bevakar till exempel frågor som löneförhandlingar, organisations-förändringar eller chefstillsättningar.


Samhällspåverkan

Som ditt fackförbund är det vår uppgift att framhäva dig och dina ingenjörskollegor som avgörande för Sveriges utveckling. Med vårt påverkansarbete vill vi stärka dina förutsättningar på arbetsmarknaden och se till att arbetsgivarna förstår ditt värde.