Blanketter

Blanketterna är i pdf-format, öppnas i nytt fönster. Fyll i blanketten på skärmen, skriv ut och underteckna.

Blankett med ifyllda data kan inte sparas. Skriv ut ett extra exemplar om du vill behålla en kopia.

 Blankett Användning
Ansökan om medlemskap (pdf) Medlemsansökan
Application for membership (pdf) Become a member
Autogiro (pdf)  Börja betala via autogiro eller ändra ditt kontonummer
Gästmedlemskap (pdf) Ansöka om gästmedlemskap i en annan nordisk eller australiensisk ingenjörsorganisation när du tillfälligt arbetar i det landet
Inkomstförsäkringen Ansökan om ersättning från inkomstförsäkringen görs hos Akademikernas Inkomstförsäkring.
Kompletteringar och ändringar (pdf) Ändra/komplettera uppgifter i medlemsregistret. Till exempel studerandemedlem som blivit yrkesverksam.
Som inloggad kan du också göra ändringar direkt.
Reducerad avgift (pdf) Medlemmar med bruttoinkomst max 19 000 kr/månad under minst tre månader kan få medlemsavgiften nedsatt efter ansökan
Reseräkning och arvode (pdf) För att få ersättning för kostnader i samband med resa i egenskap av förtroendevald (utläggsspecifikation)
Skyddsombud (pdf) Anmäla vem som är skyddsombud på arbetsplatsen
Utlandsmedlemskap pdf)

Anmäla utlandsmedlemskap om du ska vara anställd utanför norden 3 månader eller längre

Utträdesanmälan, ordinarie medlem (pdf)


Utträdesanmälan, studerandemedlem (pdf)

 

Utträdesanmälan, pensionärsmedlem (pdf)

Anmäla utträde ur förbundet.
Innehåller även anmälan om utträde ur Akademikernas a-kassa om du även önskar avsluta medlemskapet i a-kassan.
Utträdesanmälan ur Akademikernas a-kassa (pdf) Anmäla utträde ur Akademikernas a-kassa för utskrift
Verksamhetsplanering, distrikt (Word) Distriktsstyrelsen, för verksamhetsplanering
Anmälan ny lokalavdelning (pdf) Meddela förbundet ny lokalavdelning och ledamöter i styrelsen
Anmäla ändringar i lokalavdelning (pdf) Meddela förbundet ändringar i lokalavdelningens styrelse och namnändring av lokalavdelning
Distriktsbudget (Word)

Distriktsstyrelsen, för att göra verksamhetsbudget

Skicka blanketten till vår frisvarsadress nedan, då behövs inget frimärke på kuvertet. Det går också bra att skanna in blanketten och skicka den per e-post till medlem@sverigesingenjorer.se

Sveriges Ingenjörer
FRISVAR
20081242
110 07 Stockholm