Chefsansvar

Du har fått förtroendet att vara chef, en spännande och utmanande uppgift men den ställer också krav. Som chef och ledare kan du komma att ställas inför situationer som du inte ännu har erfarenhet av och där du behöver ny kompetens och praktiska verktyg för att leda och stötta dina medarbetare.

Arbetsmiljö, stress, ohälsa och jämställdhet kan vara sådana områden. Här bistår vi chefsmedlemmarna med såväl vägledning i det förebyggande arbetet som med konkret hjälp i en akut situation. Inom förbundet finns mycket kunskap och erfarenhet inom dessa områden.

(Du måste vara inloggad för att få del av informationen via länkarna nedan)

Arbetsmiljö

Stress och ohälsa

Är du jämställd?

Etik - din och företagets

Ta del av dina chefsförmåner och registrera att du är chef på Din sida.

Relaterad information