Fackligt stöd för chefer

Som chef kan du välja om du vill bli företrädd av den lokala klubben/ akademikerföreningen, eller vända dig direkt till förbundet. En del medlemmar med chefsposition väljer att endast kvarstå som medlem centralt.

Förhandlingshjälp

Du får förhandlingshjälp om det uppstår problem i din anställning. Kontakta Rådgivningen,
08-613 80 00. Förbundets ombudsmän har förhandlingserfarenhet från både små och stora företag, offentlig verksamhet och från högskoleområdet.

Rådgivning, stöd

Uppstår det problem på jobbet, kontakta oss. Vi kan ingenjörernas arbetsvillkor, lön, arbetstider, lönefrågor osv även för chefer. Som medlem kan du alltid konsultera oss.

Förhandling – rättshjälp

Skulle det bli en tvist med din arbetsgivare har du förbundets ombudsmän och jurister med arbetsrätt som specialitet bakom dig. Vi företräder dig och förhandlar för dig. En sådan juridisk process kan kosta en enskild person hundratusentals kronor.

Kollektivavtal

Vi träffar avtal som ger dig möjlighet att själv påverka lön, anställningsvillkor och karriär. Vi tecknar avtal på hela arbetsmarknaden, i praktiskt taget alla branscher. Med ett kollektivavtal kommer allt med – pension, löneutfyllnad vid föräldraledighet, semesterlön, kompetensfrågor och så vidare.

Bli medlem

Som medlem i Sveriges Ingenjörer får du:

  • Lönestatistik och lönecoachning
  • Inkomstförsäkring
  • Juridiskt stöd
  • Karriärcoachning