Vd-/chefsavtal

För en person i företagsledande eller jämförbar ställning gäller inte lagen om anställningsskydd. Det är därför viktigt att du försäkrar dig om ett avtal som ger dig trygghet både under och efter anställningen.

LAS, till exempel, gäller för alla chefer utom vd och chefer i jämförbar ställning. Har du en sådan position behöver du därför ha ett särskilt skydd i ditt anställningsavtal.

Tanken är att dokumentet "VD-avtal" ska kunna fungera som mall eller utgångspunkt för ditt eget anställningsavtal. Mallen kan användas i sin helhet eller i tillämpliga delar. Inte sällan presenterar arbetsgivaren ett avtalsförslag. Då kan mallen fungera som vägledning och checklista så att inte något glöms bort.

Word-filen innehåller avtalstext. Pdf-filen innehåller förslag på avtalstext, med utförliga kommentarer och förbundets rekommendationer.

Träffar du överenskommelse om förmåner utöver de som finns med i avtalsmallen så se till att föra in dem i ditt personliga avtal.

Ta del av dina chefsförmåner och registrera att du är chef på Din sida.

Bli medlem

Som medlem i Sveriges Ingenjörer får du:

  • Lönestatistik och lönecoachning
  • Inkomstförsäkring
  • Juridiskt stöd
  • Karriärcoachning