Coachning för dig som är chef

Det är inte alltid lätt att vara chef och att få tid till egen utveckling är en utmaning. Coachning hjälper dig att utvecklas. Din coachs uppgift är att lyssna och stötta dig för att du själv ska hitta svaren på dina frågor kring ledarskap och karriär.

Tillsammans med coachen har du möjlighet att  t ex prata om hur du kan agera i olika situationer och svåra samtal. Det är viktigt att du är motiverad och beredd att aktivt medverka i coachningen, både med tid och engagemang. Chefscoachningen kan ske både genom möten och per telefon och du kan få upp till tre kostnadsfria samtal.

Erbjudandet är exklusivt för Sveriges Ingenjörers medlemmar. Eventuella av-/ombokningar av coachsamtal med kort varsel gör att coacherna kan ha svårt att boka in nya medlemmar. Därför är det viktigt att du i god tid kontaktar Coachhuset om du måste avboka ditt coachsamtal.

Bli medlem

Som medlem i Sveriges Ingenjörer får du:

  • Lönestatistik och lönecoachning
  • Inkomstförsäkring
  • Juridiskt stöd
  • Karriärcoachning