Chefsnätverk

Att ingå i ett nätverk för chefer kan vara ett stöd oavsett om du är ny i rollen eller mer erfaren. Nätverket består av chefsmedlemmar från flera SACO-förbund och ger dig möjlighet att utöka ditt kontaktnät och ta del av andra chefers ledarerfarenheter.

Var med från start och forma ett nytt nätverk

Syftet med nätverket är att ge dig som chef ett forum för att bolla olika frågor som rör chefs- och ledarrollen. Nätverket vänder sig till dig som har personal-, budget- och verksamhetsansvar.

Eftersom ni som bjuds in är chefer inom ett stort antal branscher och professioner finns väldigt goda möjligheter till spännande utbyten av idéer och erfarenheter. Inbjudan skickas ut till dig som är chef och medlem i Sveriges Ingenjörer ungefär en månad innan start. Är du chef men har inte fått inbjudan? Hör av dig till chef@sverigesingenjorer.se

Uppstartsträffar 2017

Ett par gånger om året ordnar vi uppstartsträffar för chefsmedlemmar som anmält sitt intresse. Deltagarna i uppstartsträffarna bildar nya nätverk och är du med från början får du tillfälle att påverka innehållet i nätverksträffarna.

Anmäl ditt intresse här

Efter uppstartsmötet drivs nätverket i egen regi. Det innebär att nätverksdeltagarna själva ansvarar för efterföljande möten.

Under uppstarten diskuterar vi nätverkets former och ramar:

  • När och var nätverket ska träffas
  • Ämne för första träffen
  • Vem som vill vara samordnare för nätverkets första träff
  • Hur nätverket ska fungera – konfidentialitet etc.

Chefsnätverket är exklusivt för dig som chefsmedlem och ingår i ditt medlemskap. Det blir 10 uppstarter på 7 olika orter. Klicka på anmälningslänken ovan för att välja ort och klockslag då du vill medverka.   

Arrangörer är Fysioterapeuterna, Naturvetarna, Sveriges Arbetsterapeuter, Officersförbundet, SRAT, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer.

Är du nyfiken på vårt chefsmentorprogram?

Programmet vänder sig till dig som är ny i chefsrollen och till mer erfarna ledare. Som deltagare får du en unik möjlighet att utvecklas i din ledarroll och chans att utöka ditt nätverk med andra ingenjörschefer. 
Mer om chefsmentor

Övriga nätverk

Är du intresserad av andra nätverk inom Sveriges Ingenjörer?
Nätverk av och för ingenjörer

Chefsnätverk 2017

Nästa uppstart av chefsnätverken sker under mars 2017.

Datum och orter publiceras i januari 2017.

Ta del av dina chefsförmåner och registera att du är chef på Din sida.

Bli medlem

Som medlem i Sveriges Ingenjörer får du:

  • Lönestatistik och lönecoachning
  • Inkomstförsäkring
  • Juridiskt stöd
  • Karriärcoachning