Egen företagare

Du som är eller vill bli egen företagare och medlem erbjuds specialförmåner och tjänster som hjälper dig i alla skeden som företagare.

Starta eget

Att starta eget företag är mångas dröm, men för att ett företag ska överleva krävs mycket arbete. Att bli egenföretagare innebär stora förändringar, det gäller att vara beredd.

A-kassa och Inkomstförsäkring

Som egen företagare kan du vara medlem i AEA och ha rätt till ersättning vid arbetslöshet. Sveriges Ingenjörers inkomstförsäkring gäller också för dig som är egen företagare.

Snabb rådgivning

Som egen företagare kan du ringa vår rådgivning när du behöver ett snabbt svar på frågor som rör din situation på jobbet. Ring 08-613 80 00 eller mejla till forhandling@sverigesingenjorer.se.

Seminarier

Hos oss har du tillgång till seminarier och workshops med fokus på företagande. Du får inspiration och konkreta tips och verktyg som direkt kan appliceras i vardagen och gör dig till en bättre företagare.

Arvodesberäkning

Arvodet ska, förutom lön och lönekostnader också täcka kringkostnader för att driva företaget, som kontorshyra, försäkringar, telefon/IT, och ej debiterbar tid till exempel kompetensutveckling, bokföring och annat administrativt arbete

Avtalshjälp

Kommenterade checklistor som du kan använda som utgångspunkt när du skriver avtal med andra företag, med kompanjoner eller med anställda.

Hjälp vid offentlig upphandling

Värdet av den offentliga upphandlingen uppskattas i Sverige till mellan 400 och 500 miljarder kronor varje år. Därmed är det naturligtvis värt att ta reda på vad som gäller.

Företagsutveckling

Vi samlar information om regionala utvecklingscentrum, forskning och utveckling för småföretag.

Hjälp med pensionsfrågor

Som företagare och anställd kan du ansluta dig till Industrins och Handelns Tilläggspension (ITP) i Alecta, om du tecknar kollektiv- eller hängavtal.

Hjälp med sjukförsäkringsfrågor

Det är viktigt att du som driver eget bygger upp ett ekonomiskt skyddsnät för att klara av eventuell sjukdom eller skada.

Försäkringar för egenföretagare

Sveriges Ingenjörer har samarbetsavtal med Akademikerförsäkring och If avseende speciella försäkringar för dig som driver eget.

Bli medlem

Som medlem i Sveriges Ingenjörer får du:

  • Lönestatistik och lönecoachning
  • Inkomstförsäkring
  • Juridiskt stöd
  • Karriärcoachning

Affärsidén är grunden

Att vara sin egen