1 000 nya affärsidéer som får Sverige att växa

Ett projekt för att stötta idérika ingenjörer som drivs av Sveriges Ingenjörer.

I flera undersökningar har det visat sig att många av Sveriges Ingenjörers medlemmar har en bra idé som kan utvecklas och bli grunden för ett nytt företag. Men de flesta som har en idé förverkligar den inte av olika anledningar. De vanligaste skälen är brist på tid, brist på kapital eller brist på kompetens av något slag. Det vill vi göra något åt.

Sveriges Ingenjörer vill stötta medlemmarna i utvecklandet av sina idéer. Under vintern 2015/2016 genomförs ett antal workshops i idé- och affärsutveckling i projektet 1 000 nya affärsidéer som får Sverige att växa. Företrädare för Sveriges Ingenjörer och olika samarbetspartner kommer tillsammans se på de idéer som finns och de behov som finns för att kunna förverkliga dem. Det kan vara individuell hjälp, det kan vara i grupp och det ska vara en process som är öppen för nytänkande.

Undersökningarna Sveriges Ingenjörer genomfört indikerar att det handlar om cirka 20 000 idéer varav de flesta inte utvecklas i någon större grad. Sveriges Ingenjörer har därför fått finansiering från Vinnova för att hitta nya vägar framåt så idéer kan förverkligas.

Syftet är att tillvarata idékraften hos yrkesverksamma ingenjörer som av olika skäl inte förverkligar sina idéer.

Målet är att skapa en ny process för att hjälpa yrkesverksamma ingenjörer där de kan utveckla sina idéer.

Förväntat resultat från 1 000 nya affärsidéer som får Sverige att växa är ett antal goda förebilder med ingenjörer som förverkligar sina affärsidéer med hjälp av ovanstående metod som troligen innefattar stöd från andra regionala innovationsfrämjande aktörer.