Ingenjör och innovatör

Att skapa något eget och unikt, något som ingen annan har tänkt på, är en viktig drivkraft för många av de ingenjörer som funderar på att starta eget.

I samarbete med Almi Företagspartner redovisas här de viktigaste stegen för en lyckad kommersialisering av en produkt eller tjänst. 

  1. En idé!
  2. Finns det en marknad?
  3. Är din idé ny?
  4. Skydda din idé
  5. Rådgivning
  6. Finansiering
  7. Prototyp
  8. Kommersialisering
  9. Dokumentering


En innovation kan definieras som en betydelsefull nyhet som omsätts i praktisk verksamhet, dvs något nytt som introduceras på marknaden. Det kan vara både en ny vara eller en ny tjänst, en förbättring eller en uppfinning kanske möjlig att patentera.
 
Nya och växande företag skapar nya arbetstillfällen och bidrar till förnyelse av industrin. Det är därför viktigt att genom innovationer få fram produkter och tjänster som går att kommersialisera.