Ingenjörsmentorprogram

Prova på en ny form av ledarskap. Som mentor för en nyanländ ingenjör får du möjlighet till kompetensutveckling och att stötta och bidra med din erfarenhet av arbetsmarknaden för ingenjörer i Sverige. Syftet med mentorprogrammet är att stärka våra insatser för nyanlända ingenjörer och föra dem närmare den svenska arbetsmarknaden.

Dela med dig av din kunskap

I programmet får du prova på att vägleda en ingenjör som nyligen anlänt till Sverige. Genom att dela med dig av din kunskap, dina yrkeserfarenheter och din vardag på jobbet får adepten insikt i svensk arbetskultur, sociala koder och vad det innebär att arbeta som ingenjör i Sverige. Genom mentorprogrammet får adepten också möjlighet att skapa sig ett nätverk inom sin bransch.

Vi kan lova att mentorprogrammet ger kompetensutveckling och blir berikande både för dig som mentor och för den ingenjörskollega du stöttar. 

Ansök till ingenjörsmentor 2017/2018

Just nu kan du anmäla dig till ingenjörsmentorprogrammet i Stockholm som startar under hösten 2017. Läs mer om programmet och anmäl dig här:

Professionella coacher

Frank Ekelund är personalvetare med examen från Lunds universitet. Han är HR- och förändringskonsult på utbildningsföretaget Takeachange och genomför uppdrag inom mentorskap, ledarskap, HR och förändringsarbete. Frank har tidigare erfarenhet som ledare, HR-chef, rekryterare och konsultchef. Han har även arbetat som rådgivare på Trygghetsrådet med individ- och grupprocesser med syfte att stötta privatanställda tjänstemän och företag under omställning.

Johan Welander är personalvetare med en kandidatexamen från PA-programmet vid Lunds universitet och en magister från Uppsala universitet. Han arbetar som kompetensutvecklingschef i en välkänd ideell organisation, är författare till Idéburen chef - HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer och grundare av organisationskonsultföretaget Thinkandact. Johan har lång erfarenhet av organisationsutveckling, chefs-/ledarutveckling och HR-arbete. Han är specialiserad på mentorskapsprogram.

Kontakt

Program 2017/2018

Introduktionsträff

11 oktober

Mellanträff

18 januari

Avslutningsträff

5 april

Pågående program

Stockholm

Mellanträff
31 maj

Avslutningsträff
14 september

Göteborg

Avslutningsträff
14 juni

Mer om Ingenjörsmentor

Se seminariet ”Dörröppnare för framtiden” där Sveriges Ingenjörer medverkar och berättar om Ingenjörsmentor.