Förbundsstyrelsen

Sveriges Ingenjörer är en medlemsstyrd organisation som leds av förbundsstyrelsen. De 15 styrelseledamöterna väljs av förbundets fullmäktige

Förbundsstyrelsen Sveriges Ingenjörer

Förbundsstyrelsen ska prioritera och säkerställa vad som ska göras utifrån stadgarna och fullmäktiges beslut samt arbeta framåtblickande med Sveriges Ingenjörers utveckling. Det innebär bland annat att:

  • bereda fullmäktiges ärenden och genomföra fullmäktiges beslut.
  • fastställa verksamhetsplan, budget och riktlinjer för placering av förbundets tillgångar.
  • avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse fastställa förbundskansliets organisation.
  • utse förbundets ombud
  • anställa och entlediga förbundsdirektören

Presidiet

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande

Född: 1973 
McNeil AB, Helsingborg 
Examen: Kemiteknik Chalmers 1998 
Invald i förbundsstyrelsen: 2010 


Monica Normark, 2:e vice förbundsordförande

Född: 1980 
Umeå universitet
Examen: Kemiteknik, KTH 
Invald i förbundsstyrelsen: 2014

Joachim Pettersson, 1:e vice förbundsordförande 

Född: 1964 
Boliden Mineral AB, Skelleftehamn 
Examen: Fysikerlinjen Umeå Universitet 1990 
Invald i förbundsstyrelsen: 2011 

Ledamöter

Mikael Andersson
Född: 1976
Luleå kommun
Examen: Brandingenjör LTH 2002
Invald i förbundsstyrelsen: 2012


Göran Engström
Född: 1948
Göteborg
Examen: Elektronik Chalmers 1973
Invald i förbundsstyrelsen: 2002


Ulf Grönberg
Född: 1960
Tieto Sweden AB, Umeå
Examen: Matematikerlinjen Umeå universitet 1989
Invald i förbundsstyrelsen: 2005


Alice Halldin
Född: 1992
Teknolog: Mälardalens Högskola
Invald i förbundsstyrelsen: 2015


Sverker Hansson
Född: 1963
Sweco TransportSystem AB, Stockholm
Examen: Väg- och vatten, KTH 1999
Invald i förbundsstyrelsen: 2013


Sofia Johannesson
Född: 1978
AstraZeneca AB, Södertälje
Examen: Elektronik Mälardalens Högskola
Invald i förbundsstyrelsen: 2014


Olle Johnsson
Född: 1996
Teknolog: Chalmers tekniska högskola
Invald i förbundsstyrelsen: 2016


Therese Koggdal
Född: 1976
AB Volvo, Braås
Examen: Konstruktion och Design, Högskolan i Halmstad 2001
Invald i förbundsstyrelsen: 2016


Per Norlander
Född: 1964
Ericsson AB, Linköping
Examen: Teknisk fysik & elektronik LiTH 1991
Invald i förbundsstyrelsen: 2016


Magnus Sundemo
Född: 1954
Volvo Cars, Göteborg
Examen: Maskinteknik, Chalmers 1980
Invald i förbundsstyrelsen: 2015


Marcus Suurküla
Född: 1957
FMV, Stockholm
Examen: KTH 1983
Invald i förbundsstyrelsen: 2016


Måns Östring
Född: 1974
Uppsala universitet
Examen: Teknisk fysik & elektroteknik LiTH 1998
Invald i förbundsstyrelsen: 2010


Kontakt

Presidiet:

Ulrika Lindstrand
Tel 070-850 88 72
Joachim Pettersson
Tel 076-107 37 45
Monika Normark
Tel 070-230 14 86 

Kontaktuppgifter till
övriga ledamöter,
valberedning,
revisorer:
se Om förbundet

Kansli:

Richard Malmborg
förbundsdirektör

Anders Tihkan
förbundssekreterare
Tel 08-613 80 00