Förbundsstyrelsen

Sveriges Ingenjörer är en medlemsstyrd organisation som leds av förbundsstyrelsen. De 15 styrelseledamöterna väljs av förbundets fullmäktige

Förbundsstyrelsen Sveriges Ingenjörer

Förbundsstyrelsen ska prioritera och säkerställa vad som ska göras utifrån stadgarna och fullmäktiges beslut samt arbeta framåtblickande med Sveriges Ingenjörers utveckling. Det innebär bland annat att:

  • bereda fullmäktiges ärenden och genomföra fullmäktiges beslut.
  • fastställa verksamhetsplan, budget och riktlinjer för placering av förbundets tillgångar.
  • avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse fastställa förbundskansliets organisation.
  • utse förbundets ombud
  • anställa och entlediga förbundsdirektören

Kontakt

Presidiet:

Ulrika Lindstrand
Tel 070-850 88 72
Joachim Pettersson
Tel 076-107 37 45
Monika Normark
Tel 070-230 14 86 

Kontaktuppgifter till
övriga ledamöter,
valberedning,
revisorer:
se Om förbundet

Kansli:

Richard Malmborg
förbundsdirektör

Anders Tihkan
förbundssekreterare
Tel 08-613 80 00