Ingenjörsfullmäktige

Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november. 81 ledamöter väljs av de ordinarie medlemmarna vart fjärde år, nästa gång 2018. 14 ledamöter väljs årligen av studerandemedlemmarna. På det årliga fullmäktigemötet i november är de uppgifterna att:

  • fastställa förbundets övergripande styrdokument: stadgar, valordning, vision och långsiktiga mål samt program
  • välja förbundsstyrelse, valberedning och revisorer
  • besluta om verksamhetsinriktning, budget och medlemsavgifter
  • besluta om förslag från förbundsstyrelsen (propositioner) och förslag från medlemmar (motioner). Motioner behandlas vid fullmäktige jämna år.

Fullmäktiges ledamöter

På sidan Medlemsinflytande finns listan över aktuella ledamöter i fullmäktige.

Ingenjörsfullmäktige 2018

Mötet äger rum 18-20 november på Djurönäset utanför Stockholm. Handlingar kommer att publiceras senast fredag 2 november. Motioner (sista dag 31 augusti) behandlas av fullmäktige jämna år, men verksamhetsnära förslag bör lämnas som medlemsförslag vilka behandlas löpande.

Ingenjörsfullmäktige 2017

Protokollet är publicerat i rutan till höger, med bilagorna 1-2 och 6-8. Bilagorna 3-5 (de tre programmen) kommer att tillföras när förbundsstyrelsen har fastställt dem, vilket planeras ske på FS 1/2018 19-20 februari, och efter att det protokollet är justerat.

Webbsändningar från fullmäktige

Ingenjörsfullmäktige 2017 webbsändes som vanligt från plenum, men inte från utskottsarbetet.