Ingenjörsfullmäktige

Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november. 81 ledamöter väljs av de ordinarie medlemmarna vart fjärde år, nästa gång 2018. 14 ledamöter väljs årligen av studerandemedlemmarna. På det årliga fullmäktigemötet i november är de uppgifterna att:

  • fastställa förbundets övergripande styrdokument: stadgar, valordning, vision och långsiktiga mål samt program
  • välja förbundsstyrelse, valberedning och revisorer
  • besluta om verksamhetsinriktning, budget och medlemsavgifter
  • besluta om förslag från förbundsstyrelsen (propositioner) och förslag från medlemmar (motioner). Motioner behandlas vid fullmäktige jämna år.

Fullmäktiges ledamöter

På sidan Medlemsinflytande finns listan över aktuella ledamöter i fullmäktige.

Ingenjörsfullmäktige 2017

Mötet äger rum 19-21 november på Djurönäset utanför Stockholm. Handlingar kommer att publiceras senast fredag 3 november. Motioner behandlas inte av fullmäktige udda år (däremot går det bra att lämna medlemsförslag löpande).

Webbsändningar från fullmäktige

Ingenjörsfullmäktige 2017 webbsänds som vanligt från plenum, men inte från utskottsarbetet.