Ingenjörsfullmäktige

Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november. 81 ledamöter väljs av de ordinarie medlemmarna vart fjärde år, nästa gång 2018. 14 ledamöter väljs årligen av studerandemedlemmarna. På det årliga fullmäktigemötet i november är de uppgifterna att:

  • fastställa förbundets övergripande styrdokument: stadgar, valordning, vision och långsiktiga mål samt program
  • välja förbundsstyrelse, valberedning och revisorer
  • besluta om verksamhetsinriktning, budget och medlemsavgifter
  • besluta om förslag från förbundsstyrelsen (propositioner) och förslag från medlemmar (motioner). Motioner behandlas vid fullmäktige jämna år.

Fullmäktiges ledamöter

På sidan Medlemsinflytande finns listan över aktuella ledamöter i fullmäktige.

Ingenjörsfullmäktige 2017

Mötet äger rum 19-21 november på Djurönäset utanför Stockholm. Handlingar kommer att publiceras senast fredag 3 november. Motioner behandlas inte av fullmäktige udda år (däremot går det bra att lämna medlemsförslag löpande).

Webbsändningar från fullmäktige

Ingenjörsfullmäktige 2017 webbsänds som vanligt från plenum, men inte från utskottsarbetet.

Rekommenderade avsnitt 2016 är Förbundsstyrelsens rapporter (presentation av verksamheten 2016 och 2017).

Ingenjörsfullmäktigemötena 2010-2015 finns också inspelade. Filtrera ut fullmäktigemöten genom att söka i Bambuser på "fum". Märkningen av inspelningarna följer föredragningslistans numrering (se möteshandlingar bilaga 04 för respektive år - handlingarna i arkivrutan till höger). Arkiv finner du till höger på denna sida.