Valresultat

Valberedningen har fördelat de 81 mandaten och fastställt invalsordningen för mandatperioden 1 augusti 2014 - 31 juli 2018.I årets val fanns det 22 valkorporationer och 202 kandidater att välja mellan. Valdeltagandet blev tyvärr bara 6,6 procent vilket valberedningen kommer att analysera i sin rapport till fullmäktige.

Valresultatet med mandatfördelning och invalsordning finner du i dokument till höger, liksom personvalsröster (excelfil). Samtliga invalda ledamöter och icke-invalda kandidater får personligt meddelande per e-post om valresultatet.

Röstningstävlingen

Fråga 1. Hur många röster kan en rösträknare som mest rapportera vid en votering i fullmäktige?
Rätt svar: 95. Valberedningen godkände 300 svar som innehöll "95" eller "nittiofem".

Fråga 2. Hur mycket geotermal energi producerades som el på Island 2011?
Rätt svar: 4701 GWh. Källa: National Energy Authority www.nea.is Valberedningen godkände 221 svar av dem som hade svarat rätt på fråga 1 och på fråga 2 hade svarat med siffrorna 4701 och rätt enhet (GWh). Tusentalspunkt godkändes, men inte enhetsbeteckning som skrevs på annat sätt än GWh eller saknades.

Valberedningen har genom lottning fastställt fyra vinnare i tävlingen, de meddelas personligen.

Valstatistik

  • Tre valkorporationer är nya 2014 medan sex valkorporationer från 2010 inte ställde upp i 2014 års val.
  • I det nyvalda fullmäktige återkommer 44 ledamöter som var ledamöter även 2010-2014.
  • Tre ledamöter är invalda p g a att de har fått personröster som gör att de avancerar i invalsordningen. 38 ledamöter har fått personligt röstetal (kräver mer än 10 procent av rösterna på den egna valkorporationen). 58 procent av de röstande utnyttjade möjligheten att avge en personröst (2010: 48 procent).
  • 38 procent av ledamöterna är kvinnor (2010: 36 procent). Andelen kvinnor bland förbundets ordinarie medlemmar är 23 procent.
  • Invalda ledamöters medianålder är 51 år och varierar från 31 till 74 år. Ledamöternas medelålder har ökat med 2,5 år från 2010.
VALDELTAGANDE
1998 2002 2006 2010 2014
Röstberättigade 60 996 72 583 86 024 109 461 122 677
e-röster 2 102 2 300 14 434 15 405 8 005
Poströster 13 875 6 680 6 387 8 5
Blankröster 6 15 5 1621 144
Antal röstande totalt 15 983 8 995 20 826 18 426 8 154
Valdeltagande 26,2% 12,4% 24,2% 16,8% 6,6%