Vi finns nära dig

De flesta av Sveriges Ingenjörers medlemmar jobbar på arbetsplatser där det finns förtroendevalda. De utgör länken mellan dig och din arbetsgivare i vardagen.

Lokala frågor kräver lokala företrädare, och det är just genom att verka nära dig som de förtroendevalda spelar en viktig roll. De förtroendevalda företräder dig och förhandlar för dig och dina kollegor. Deras uppgift är också att tydliggöra ingenjörernas värde för verksamheten.

Förtroendevalda ger möjlighet att påverka

Som medarbetare ska du ha möjlighet till insyn i företagets verksamhet och kunna påverka dina arbetsförhållanden genom dina förtroendevalda. De ska till exempel få löpande information om hur det går för verksamheten, både ekonomiskt och produktionsmässigt. De ska också förhandla med din arbetsgivare innan den fattar beslut om större verksamhetsförändringar som påverkar dina arbetsförhållanden. Insynen och möjligheten att påverka får du alltså genom de förtroendevalda på din arbetsplats.

Den lokala föreningen

På din arbetsplats representeras du av de förtroendevalda i den lokala föreningen. Ofta samarbetar alla akademiker, vilket innebär att föreningen ibland kallas Akademikerförening, Sacoförening eller liknande. Alla akademiker på arbetsplatsen som är medlemmar i något av de drygt 20 Sacoförbunden är medlemmar i lokalföreningen. Inom offentlig sektor och hos vissa större arbetsgivare har förbunden egna föreningar.

Det är medlemmarna i föreningen, alltså du och dina kollegor, som varje år utser styrelsen som representerar er. För att förbereda de förtroendevalda på bästa sätt får de som väljs utbildning och regelbundet stöd av Sveriges Ingenjörer.

Exempel på vad lokalföreningen gör:

  • Ger dig stöd och råd i frågor som rör din anställning
  • Tydliggör ditt värde i företaget
  • Förhandlar för dig vid organisationsförändringar, chefstillsättningar och personaluppsägningar med mera
  • Representerar de anställdas intressen i bolagsstyrelsen
  • Förhandlar om lokala avtal

Saknar du lokal representation?

Om det inte finns någon lokalförening på din arbetsplats kan du och dina Sacoförbunds-anslutna kollegor starta en förening. Givetvis hjälper Sveriges Ingenjörer till.

Vem är förtroendevald på din arbetsplats?

Bli förtroendevald
Som förtroendevald är du länken mellan kollegor och arbetsgivare.
Så är det att vara förtroendevald.