Medlemsservice

Sveriges Ingenjörer gör ditt yrkesliv utvecklande, lönsamt och tryggt. Som medlem ska du inte tveka att ta kontakt med oss.

Nyttja vår medlemsservice, dina erbjudanden och förmåner. Vi stöder och hjälper dig i yrkeslivet både förbyggande och i akuta lägen.

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar vill vi gärna att du kontaktar oss på telefon 08-613 80 00. 

Uppgifter i medlemsregistret - Din sida

Uppgifterna om din arbetsgivare, utbildning och examensår är extra viktiga för att du ska få rätt och bra information, hjälp och stöd när du behöver.

Dessutom ligger dessa uppgifter till grund för förbundets tillförlitliga lönestatistik.
Besök ”Din sida” och kontrollera dina uppgifter.

Inloggningsuppgifter

Om du inte tidigare själv ändrat dina inloggningsuppgifter är ditt användarnamn = ditt medlemsnummer och lösenord = de fyra sista siffrorna i ditt personnummer.
Ditt medlemsnummer hittar du på första sidan i det senaste medlemsbrevet.