Sveriges Ingenjörer i Almedalen 2018

Med en samhällsutveckling starkt präglad av teknik är närvaron av ingenjörernas röst i den demokratiska diskussionen viktig. Under valårsupplagan av Almedalen 2018 är Sveriges Ingenjörer på plats i Visby för samtal om bland annat arbetsmarknad, utbildning, infrastruktur, klimat och välfärd.

Almedalen 2018  

Våra talespersoner i Almedalen

Ulrika - Almedalen 2018 (small)
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Twitter-logga@UlrikaLindstr
Ordförande för Sveriges största akademikerförbund, med bred förankring i samhällsfrågor kring bland annat innovation och teknikutveckling, utbildning och kompetens samt arbetsliv. Är yrkesverksam inom life science-sektorn. 

Monica Normark Almedalen 2018 (small)
Monica Normark, 2:e vice ordförande Twitter-logga@lilltamilen
Disputerad ingenjör med stor expertis i frågor kopplat till omställningen mot ett fossilfritt samhälle,
bioekonomi och infrastruktur.
Är yrkesverksam inom skogs- och energibranschen.

Camilla Almedalen 2018 (small)
Camilla Frankelius, förhandlingschef Twitter-logga@CFrankelius 
Ansvarar för förbundets löne- och avtalsarbete, med gedigen erfarenhet och god insikt i arbetsmarknadsfrågor. 

Helène Almedalen 2018 (small)
Helène Robson, chefsjuristTwitter-logga@helene_robson
Ansvarar för förbundets arbete med regelutveckling och juridiskt medlemsstöd, med ett stort kunnande inom arbetsrättsliga frågor. 

På plats är även:

Peter Larssonsenior rådgivare Twitter-logga@PeterVLarsson
Jobbar med förbundets samhällsstrategiska frågor och har mångårig erfarenhet av policyutveckling rörande bl.a. innovation, kompetens och regional utveckling.  

Ove Rang, förhandlingschef offentlig sektorTwitter-logga@AkadmikerA
Förbundets expert i frågor som rör ingenjörer och andra akademiker inom välfärdssektorn. Även ordförande för AkademikerAlliansen förhandlingsdelegation

Pia Bäckström, förhandlingschef Tjänstesektorn 
Leder förbundets förhandlingsarbete och företrädande av ingenjörer inom tjänsteföretag, där några av de snabbast växande teknikföretagen i Sverige återfinns. 

Daniel Falk, förhandlingschef Industrisektorn Twitter-logga@DanielFalk236
Leder förbundets förhandlingsarbete och företrädande av ingenjörer inom industriföretag, som utgör förbundets största medlemssektor och en betydande andel av landets export och tillväxt. 

Förbundets Almedalsaktiviteter

Måndagen 2/7 kl.11.00 - 11.35
Godstrategin i hamn - men är politiken ur kurs? - Industrin tar matchen, IF Metall, Unionen, GS-facket, Sveriges Ingenjörer, Skogsindustrierna, Svemin, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen & Teknikföretagen
Om: Infrastruktur bygger välstånd men industrins upplever att deras önskemål ofta hamnar i kölvattnet. Industrins parter har tagit fram ett gemensamt dokument om vad de önskar se från politiken inom infrastruktur, logistik och transporter. Kommer industrins önskemål att hörsammas?
Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd (industriområdet)

Måndagen 2/7 kl. 15.00 - 16.00
Vem tar notan när akademiker återvänder till skolbänken? - Sveriges Ingenjörer & Chalmers 
Om: Kompetensbrist är idag ett allvarligt hinder för tillväxt. Trots det ökade behovet av vidareutbildning och omskolning bär i praktiken individerna fortfarande störst ansvar för att denna blir av. Effektiva incitament saknas. Hur löser vi detta?
Plats:Strandvägen, H553 (Västsvenska Arenan)

Tisdagen 3/7 kl. 9.30 - 10.30 
Så här minskar vi avståndet mellan högskola och näringsliv
  - Sveriges Ingenjörer & Uppsala universitet
Om: Vi har en lucka mellan högskola och näringsliv. Mer samverkan efterlyses för ökad relevans av forskning och utbildning och för att möta näringslivets och samhällets behov. Vad kan vi göra för att minska avståndet mellan näringsliv och akademi?
Plats D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

Tisdagen 3/7 kl. 14.00 - 15.00
Stora utmaningar kräver innovativa lösningar - hur ska högskola och näringsliv samverka i framtiden? - Sveriges Ingenjörer & Uppsala universitet 
Om: Hur kraftsamlar vi för att samhälle, näringsliv, utbildning och forskning gemensamt ska kunna tackla regeringens samverkansprogram och FN:s globala mål/Agenda 2030 och samtidigt bibehålla god tillväxt?
Plats:D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

Listan över aktiviteter uppdateras kontinuerligt fram till Almedalsveckan. 

Kontaktperson

Lotta Ljungqvist, projektledare Almedalen
E-post: lotta.ljungqvist@sverigesingenjorer.se
Telefon: 072-5211087

Sveriges Ingenjörer företräder ca 150 000 högskoleutbildade ingenjörer och är Saco:s största förbund. Våra medlemmars visioner och insatser leder mot ett bättre samhälle. Innovationskraft från ingenjörer bidrar till ökad hållbarhet, höjd levnadsstandard och tillväxt samt fler jobb på vägen.