Distriktskonferens 2016

Årets distriktskonferens genomfördes i Malmö i slutet på september.

Deltagare på Distriktskonferensen 2016

Temat för konferensen var

  • Medskapande för att engagera medlemmar

    Kreativitet för att bygga en kultur som skapar värde för och genom medlemmarna

  • Medlemsnöjdhet och medlemstillväxt

    Deltagarna använde sig av Tänktank som metod.
    En idégenereringsmetod och process som används för tänktanksdeltagare i Idélandet.
    Utgångspunkten var att sätta medlem och behov i centrum.