Helene Frankenberg - enhetschef medlemsförmåner

”Ingenjörer är en intressant och attraktiv grupp att företräda. De är aktade på marknaden och gör skillnad. Att arbeta för dem känns meningsfullt.”

Helene Frankenberg – Enhetschef marknad och medlemsservice på Sveriges Ingenjörer

Vad gör ni på enheten Medlemsförmåner? 

  – Vi har fokus på medlemsnytta i allt vårt arbete. Utifrån medlemsinsikt strävar vi efter att öka medlemmarnas nöjdhet och upplevelsen av prisvärdhet genom att skapa relevanta erbjudanden till rätt segment/målgrupp. Uppdraget går ut på att behålla befintliga medlemmar och minska avhopp.

Vad är din uppgift som chef? 

– Som enhetschef samordnar jag de 10 personer som arbetar på enheten och ser till att de drar åt samma håll. För oss gäller att se och förstå varandras uppgifter och hur den enskilda medarbetarens arbete påverkar en annans. Då blir det roligare att hjälpa varandra. 

Hur ska man vara för att funka i rollen?

– Man måste förstå att det är en demokratisk organisation och att det är engagemang som styr, inte kronor och ören, även om vi skulle behöva tänka lite mer affärsmässigt ibland. Man måste också vara prestigelös. För mig innebär det att jag är lika bekväm med att packa material inför en turné med studenthandläggarna som att tala inför ledningsgruppen. 

Vad har du för bakgrund? 

– Min bakgrund är inte inom fackförbundsvärlden, däremot har jag erfarenhet från olika företag där jag arbetat med abonnemang, det vill säga långa kundrelationer med stora grupper av människor som sinsemellan inte agerar likadant. Området påminner mycket om medlemsorganisationer i det att man måste tänka långsiktigt, paketera tjänsterna olika mot olika målgrupper, få kunderna att uppleva dem som prisvärda och få dem att välja oss igen varje gång fakturan kommer. För mig kändes det intressant att vara med på Sveriges Ingenjörers resa mot att tänka i termer av långa relationer och återköp, därför kom jag in här 2012.  

Vad tycker du kännetecknar Sveriges Ingenjörer som arbetsplats?

– Det är en mjuk, empatisk och tillåtande miljö. Man är väldigt öppen för förändringar, vilket innebär att man får möjlighet att testa nya idéer. Det är så mycket go i medarbetarna och det finns åsikter om det mesta. Alla vågar säga sin mening och man behöver inte vara chef för att få igenom saker.  

Vad är det som gör att du trivs? 

– Ingenjörer är en intressant och attraktiv grupp att företräda. De är aktade på marknaden och gör skillnad. Att arbeta för dem känns meningsfullt. Jag kan inte tänka mig att jobba någonstans där värderingarna inte stämmer överens med mina och det var just det som gjorde att Sveriges Ingenjörer blev mitt val. 

Hur uppfattar du möjligheterna att utvecklas i sitt arbete på Sveriges Ingenjörer? 

– Det finns en uttalad policy att man vill att medarbetarna ska stanna, liksom att de ska få växa i sina roller. Alla tjänster som utlyses går alltid ut internt först, och vi förordar att medarbetarna ska söka nya tjänster inom Sveriges Ingenjörer. Men man behöver inte byta jobb för att utvecklas, utan kan också få möjlighet till nya utmaningar i sin egen tjänst.

Hur ser rutinerna kring löne- och utvecklingssamtal, lönesättning och medarbetar-undersökningar ut? 

– Vi försöker leva som vi lär, även om det finns utvecklingspotential. Målsättningen är att vi ska vara minst lika bra som vi tycker att våra medlemmars arbetsgivare ska vara. Idag arbetar vi med övergripande mål och bryter ner dem på individnivå. Vi har bra rutiner och underlag för till exempel månadsavstämningar, löpande uppföljning, lönesättande samtal och utvecklingssamtal, och vi har även kontinuerliga avstämningar för att inget i samtalen ska komma som en överraskning. 


Elisabeth ger förhandlingshjälp och förbättrar kollektivavtalen.

Läs hela intervjun

 


Johan Sittenfeld – Utredare på Sveriges IngenjörerJohan jobbar med utredningar som formar förbundets ståndpunkter.

Läs hela intervjun

 


Gunilla Eriksson – Enhetschef medlemsservice på Sveriges IngenjörerGunilla har daglig kontakt med medlemmarna. 

Läs hela intervjunPavel Boucourt – IT-samordnare hos Sveriges IngenjörerPavel är förbundets ansikte utåt. 

Läs hela intervjun