Förbundskansliet

Förbundsledning
Förbundsdirektör Richard Malmborg
Assistent Therése Avoltén
Förbundssekreterare Anders Tihkan
Kanslienheter
Enheter Enhetschefer
• ekonomi Mia Bigelius
• förbundssekreterare Anders Tihkan
• internservice, fastighet Magnus Böschen
• it
Daniel Milovan
• juridik Helène Robson
• personal Sara Petersson
• redaktion Ingenjören Karin Virgin
Förhandlingsavdelning
Avdelningschef Camilla Frankelius
Enheter Enhetschefer
• förhandling förtroendevalda Camilla Frankelius 
• förhandling offentlig sektor Ove Rang
• privat sektor, industrin Daniel Falk
• privat sektor, tjänsteföretag Mikael Rosengren
Ombudsmän
Samhällspolitisk avdelning
Samhällspolitisk direktör Peter Larsson
Enheter Enhetschefer
• kommunikation Anette Niska-Andersson
• utveckling, utredning och opinion Lisa Bondesson
Avdelning medlem och marknad
Avdelningschef Åsa Ödlund
Enheter Enhetschefer
• medlemsförmåner Natasha Kavalic
• marknads- och medlemskommunikation Maria-Pia Gistedt
• medlemsrekrytering Maria-Pia Gistedt
• medlemsservice Gunilla Eriksson

Kontakt

Kansliet

Tel 08-613 80 00

Medlemsservice

Öppettider

Mån–tors 8.30-15.45
Fredag 8.30-15.30
Lunchstängt 11.30-12.30

Vi är Sveriges Ingenjörer