Förbundskansliet

Förbundsledning
Förbundsdirektör Richard Malmborg
Assistent Therése Avoltén
Förbundssekreterare, IT-ansvarig Anders Tihkan
 
Kanslienheter
Enheter Enhetschefer
• ekonomi Mia Bigelius
• förbundssekreterare Anders Tihkan
• internservice, fastighet Magnus Böschen
• juridik Helène Robson
• personal Susanne Isborn Gustavsson
• redaktion Ingenjören Jenny Grensman
Förhandlingsavdelning
Avdelningschef Camilla Frankelius
Enheter Enhetschefer
• förhandling förtroendevalda Camilla Frankelius 
• förhandling offentlig sektor Ove Rang
• privat sektor, industrin Daniel Falk
• privat sektor, tjänsteföretag Mikael Rosengren
Ombudsmän
Samhällspolitisk avdelning
Samhällspolitisk direktör Peter Larsson
Enheter Enhetschefer
• kommunikation Jenny Sjöberg
• utveckling, utredning och opinion Lisa Bondesson
Avdelning medlem och marknad
Avdelningschef Åsa Ödlund
Enheter Enhetschefer
• medlemsförmåner Helene Frankenberg
• marknads- och medlemskommunikation Åsa Ödlund
• medlemsrekrytering Malin Lindström
• medlemsservice Gunilla Eriksson

Kontakt

Kansliet

Tel 08-613 80 00

Medlemsservice

Öppettider

Mån–tors 8.30-15.45
Fredag 8.30-15.30
Lunchstängt 11.30-12.30

Vi är Sveriges Ingenjörer