Ledningsgrupp

Förbundsdirektören leder kansliets arbete med att verkställa fullmäktiges och förbundsstyrelsens beslut.

Ledningsgrupp
Richard Malmborg förbundsdirektör
Anders Tihkan förbundsekreterare
Mia Bigelius ekonomichef
Camilla Frankelius avdelningschef förhandling
Helène Robson chefsjurist
Susanne Isborn Gustavsson personalchef
Peter Larsson samhällspolitisk direktör
Åsa Ödlund

avdelningschef
medlem och marknad

Kontakt

Kansliet

Tel 08-613 80 00

Medlemsservice

Öppettider

Mån–tors 8.30-15.45
Fredag 8.30-15.30
Lunchstängt 11.30-12.30