Nätverk av och för ingenjörer

Som medlem i Sveriges Ingenjörer är du en del av landets största ingenjörsnätverk. Ibland uppstår behovet och lusten att mötas i mindre nätverk utifrån intresse-områden och situationer i arbetslivet.

Inom Sveriges Ingenjörer finns idag kvinnliga nätverk och nätverk för medlemmar som är chefer. Utifrån ditt initiativ och intresse kan även andra typer av nätverk startas.

Sveriges Ingenjörers nätverk är sina egna motorer. Medlemmarna i nätverken ansvarar själva engagemang och aktiviteter med hjälp av underlag, inspiration och visst stöd, exempelvis vid uppstart, från kansliet. I nätverken kan medlemmarna mötas och utbyta erfarenheter kring arbetslivet och ingenjörsrollen, gå på studiebesök hos spännande företag och utvecklas tillsammans. Nätverken kan också fungera som en viktig ventil där medlemmarna kan ge varandra stöd i frågeställningar som rör karriären och arbetslivet. 

Våra nätverk idag

Vill du starta ett nätverk?

Kontakta Lisa Johansson via e-post eller på telefon 08-613 80 00.