Digitala nätverk

Utifrån särskilda behov och önskemål hos medlemmarna kan digitala nätverksgrupper skapas. Här kan du läsa om de digitala nätverk som finns idag.

Arbetsmiljönätverk

Sveriges Ingenjörers Arbetsmiljönätverk är ett forum för dig som är medlem i förbundet och jobbar med arbetsmiljö på din arbetsplats. Här kan du lyfta funderingar, diskutera med andra som har samma uppdrag samt få stöttning i din roll och i aktuella frågor.

Sveriges Ingenjörer - Arbetsmiljönätverk

International Engineers in Sweden

This is Sveriges Ingenjörers network for discussion and support in work life related questions for international engineers working in Sweden. All who are members of Sveriges Ingenjörer, The Swedish Association of Graduate Engineers, can be a part of the network and contribute to it.

Sveriges Ingenjörer - International Engineers in Sweden

Kvinnor inom SveBring

Nätverket kvinnor inom SveBring är till för dig som är kvinna och yrkesverksam brand- och/eller riskhanteringsingenjör samt medlem i Sveriges Ingenjörer och yrkesföreningen SveBring. Nätverket är i första hand digitalt, men medlemmarna kan träffas i samband med branschdagar och konferenser.

Sveriges Ingenjörer - Kvinnor inom SveBring

 Vill du veta mer om digitala nätverksgrupper? Kontakta Lisa Johansson.