Demokratiöversyn

Sveriges Ingenjörers valsystem har 45 år på nacken. Nu uppdateras förbundets demokratiska organisation genom en översyn, som ska redovisa sitt arbete till Ingenjörsfullmäktige 2019.

Förbundsstyrelsen beslutade i slutet av 2017 att genomföra en översyn av förbundets demokratiska struktur och processer. Frågan är inte ny, utan har diskuterats i flera år. Översynen syftar till att studera detta och utveckla medlemsdemokratin, utforska nya möjligheter till att styra organisationen samt att förbättra samspelet mellan den medlemsstyrda delen av organisationen och kansliet.

Valsystemet gjordes 1973 vid sammanslagningen av Civilingenjörsförbundet och Svenska Teknologföreningen. Distrikten tillkom 2007 vid sammanslagningen av Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet. Det är inte nödvändigtvis så att den gamla ordningen på bästa sätt avspeglar verkligheten eller drar nytta av den utveckling som skett i både samhället och på teknikområdet sedan dess. 

Översynen inkluderar många olika delar. En av de viktigaste är att ta in synpunkter och perspektiv från medlemmarna i Sveriges Ingenjörer. Detta kommer ske genom både fysiska och medierade möten, samt via digitala kanaler. Under våren 2018 har vi genomfört träffar med olika medlemsgrupper. Vi har bland annat medverkat vid distriktsaktiviteter, möten med valkorporationer inom fullmäktige och har haft möten med förtroendevalde. Den verksamheten kommer att fortsätta under vår, sommar och tidig höst och vi har redan planerat in flera aktiviteter.

Översynen ska redovisa en delrapport till Ingenjörsfullmäktige 2018 och därefter presentera sin slutredovisning till Ingenjörsfullmäktige 2019. I slutredovisningen inkluderas att föreslå ändringar av organisationen i så pass god tid att förbundsstyrelsen hinner lägga propositioner om detta till fullmäktiges sammanträde.

Förstoringsglas på en ordbok med definitionen av ordet "empowerment" i fokus

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen som jobbar med demokratiöversynen består av Göran Engström (sammankallande), Theresia Silander Hagström och Mikael Goldberg. Till gruppen är också Per Henriksson knuten som processledare. Per är tidigare utvecklingschef på Jusek. Lotta Ljungqvist från Sveriges Ingenjörers kansli är utredningssekreterare. Vid sidan av detta har utredningen fått mandat att knyta andra resurser till sig vid behov.

Kontakt

Vill du höra av dig till gruppen? Använd i så fall kontaktformuläret nedan. Dina frågor kommer att hamna hos Lotta Ljungqvist, som tar dem vidare. Var tydlig i ditt meddelande med vilken anledning du kontaktar arbetsgruppen. Om du har synpunkter att skicka med i arbetsgruppens arbete så tar vi helt enkelt med oss dem och du kommer inte att få någon enskild återkoppling. Om du har frågor, eller om du vill att vi ska komma förbi ditt distrikt för att ha en dialog, så kommer vi att återkomma till dig med ett svar. Då är det viktigt att du även skickar med ditt namn och dina kontaktuppgifter i formuläret.