Förbundskansliet

Kansliets arbete leds av förbundsdirektören.

Stabsenheter

• Ekonomi
• Förbundssekreterare
• Internservice och fastighet
• IT
• Juridik
• Personal
• Redaktion Ingenjören

Förhandlingsavdelning

Förhandlingsavdelningen består av fyra enheter:
• Förhandlingsenhet Offentlig
• Förhandlingsenhet Tjänste
• Förhandlingsenhet Industri
• Förhandlingsenhet Förtroendevalda

Övergripande uppdrag:
• Förhandlingar medlemmar
• Partsarbete/avtalsförhandlingar
• Rådgivning
• Rekrytering medlemmar
• Kursverksamhet
• Bildande av lokalföreningar
• Förtroendevalda (lokalföreningar)

Samhällspolitisk avdelning

Samhällspolitiska avdelningen består av två enheter:
• Enhet för kommunikation
• Enhet för utveckling, utredning och opinion

Övergripande uppdrag:
• Kommunikation
• Webb och intranät
• Remisser
• Statistik
• Utredning

Avdelningen medlem och marknad

Avdelningen medlem och marknad består av fyra enheter:
• Enhet för marknad och medlemskommunikation
• Enhet för medlemsförmåner
• Enhet för rekrytering
• Enhet för medlemsservice

Övergripande uppdrag:
• Marknadsutveckling
• Medlemserbjudande
• Medlemsservice

Organisations-schema

Vi är Sveriges Ingenjörer