Stipendier att söka

Sveriges Ingenjörer förvaltar ett antal fonder. Som medlem i förbundet kan du söka stipendium eller bidrag ur dessa fonder.

Fondernas ändamål är olika, och stipendierna har olika syften.
Det kan vara att stödja forskning och projekt inom ett visst område, stimulera examensarbeten, resestipendier eller delas ut som belöning för särskilda insatser. Stipendiater och bidrags-mottagare utses som regel av styrelsen för respektive stiftelse. Klicka på fondens namn för mer information och ansökan.

Observera att ansökningsformulären till våra stipendier öppnar tre månader före sista ansökningsdag.

Stiftelse Sista ansökningsdag

Bengt Ingeströms stipendiefond

10 maj

Herman och Sigrid Nyléns fond

1 oktober

Kamrathjälpsfonden

1 oktober

Miljöfonden

30 april

Stenhagens fond

1 mars

Understöds- och stipendiefonden

1 mars

   

Ansökningstider

Vi lägger upp ansöknings- formulär ca 3 månader före sista ansökningsdag.

Fråga om våra stipendier