Levipriset

Levipriset delas årligen ut av Sveriges Ingenjörer för att belöna och uppmärksamma personer som utvecklar utbildningen om arbetsmiljö och sambandet mellan hälsa och effektivitet vid svenska tekniska lärosäten.

- Ingenjörer utvecklar och leder företag, därför måste de redan under utbildningen få goda kunskaper om hur en hållbar arbetsmiljö skapas, säger Magnus Skagerfält, sakkunnig på Sveriges Ingenjörer.

Kriterier

Levipristagarna ska ha presterat ett arbete som ligger i linje med prisets syfte. Dessutom ska de arbeta på, eller ha ett nära samarbeta med, något av landets tekniska lärosäten. Levipriset kan inte sökas, vinnaren utses av en priskommitté.

2017 års pristagare

Levipriset 2017 går till Cecilia Österman, Linnéuniversitetet. "Cecilia Österman står för nytänkande i sin pedagogik och finneralltid kreativa lösningar för att skapa intresse för ämnet arbetsmiljö bland teknologer och yrkesverksamma ingenjörer. Få personer har samma spets och bredd i sina ämneskunskaper. Cecilias förmåga att vara verksam på fältet i kombination med en iver att lära är en oerhörd styrka för att sprida kunskaper och entusiasmera ingenjörer att fördjupa sin kunskap inom ämnet arbetsmiljö." Så lyder bland annat juryns motivering. 

Priset delas ut vid Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelsemöte den 15 oktober.

Läs tidningen Ingenjörens intervju 29 september 2017 med Cecilia Österman.

 

Priset

Levipristagarna tilldelas en prissumma om 50 000 kronor. Pristagarna tilldelas även ett konstverk. I år är det tavlan Eftermiddag av Stefan Lindqvist. 

Alla Levipristagare
Levipriset instiftades 2004 och är uppkallat efter den svenska stressforskningens fader, professor emeritus Lennart Levi.

2017: Cecilia Österman, lektor Linnéuniversitetet
2016:
 Anette Karltun, lektor Jönköping university och Martina Berglund, lektor Linköpings universitet.
2015: Anna Williamsson, doktorand, Kungliga tekniska högskolan
2014: Helena Tobiasson, doktorand, Kungliga tekniska högskolan
2013: Saman Hosseinpour, Veluska Arias, Erik Gabrielsson, Moa Ziethén Granlund, Mikaela Helander och Pontus Olin, doktorander, Kungliga tekniska högskolan
2012: Alexis Rydell, doktorand, Högskolan Dalarna
2011: Magnus Stenberg, universitetsadjunkt, Luleå tekniska universitet
2010: Anna-Lisa Osvalder, professor, Chalmers tekniska högskola
2009: Linda Rose, universitetslektor, Kungliga tekniska högskolan
2008: Stig Karlsson, universitetsadjunkt, Luleå tekniska universitet och Pernilla Ulfvengren, universitetslektor, Kungliga tekniska högskolan
2007: Bo Johansson, universitetslektor, Luleå tekniska universitet
2006: Jörgen Ljung, universitetslektor, Linköpings universitet
2005: Bengt Sandblad, professor, Uppsala universitet
2004: Eva Mauritzon-Sandberg, universitetslektor, Luleå tekniska universitet.

Priskommittén

  • Åsa Wikberg Nilsson, Luleå Tekniska Högskola
  • Caroline Rosenberg, Goodpoint AB
  • Anna-Lisa Osvalder, Chalmers
  • Jörgen Eklund, KTH
  • Mats Bohgard, Lunds Tekniska Högskola
  • Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer, ordförande
  • Magnus Skagerfält, Sveriges Ingenjörer, sekreterare

Kontakt

För mer information om Levipriset kontakta 
Magnus Skagerfält
08-613 80 00