Lilla Polhemspriset

– pris för bästa examensarbete på civilingenjörsnivå

Lilla Polhemspriset tilldelas årligen den student eller de studenter vid svenskt universitet eller svensk teknisk högskola som under det gångna kalenderåret presterat ett examensarbete av hög kvalitet. Om examensarbetet har genomförts av flera studenter, delas prissumman lika mellan dessa. Prissumman är från och med 2014 50 000 kronor.

Examensarbetena bedöms efter deras ingenjörsmässighet och vetenskapliga nivå, men också efter hur de är presenterade. Sveriges tekniska högskolor och universitet nominerar pristagare, och en priskommitté utser vinnaren.

2015 års pristagare

Fredrik Brosser och Emil Milh

för att ha utvärderat en typ av elektroniska kretsar som används allt mer i satelliter, så kallade FPGA (Field Programmable Gate Array). FPGA är omprogrammerbara kretsar med stor flexibilitet, men de är också känsliga för den joniserande strålningsmiljö som elektronik utsätts för i rymden. 

Motivering

”Examensarbetet utgör en mycket bra grund för dem som i framtiden vill ta rymdtekniken till nya höjder”, konstaterar Sveriges Ingenjörers priskommitté. ”Brosser och Milh har visat hur konventionella FPGA mycket väl kan ersätta många av de specialanpassade som används idag, vilket kan leda till stora kostnadsbesparingar samtidigt som prestanda och livslängd för systemen ökar.”

Examensarbetet ”SEU Mitigation Techniques for Advanced Programmable FPGA in Space” är utfört vid institutionen för Data- och informationsteknik vid Chalmers tekniska högskola och på RUAG Space i Göteborg.

Fredrik Brosser och Emil Milh


Tidigare pristagare

Pristagare
2014

"Alter the Wheelchair: Development of a Rigid Frame Wheelchair for Developing Countries" utfört av Christian Bremer och Erik Ohlsson vid institutionen för produkt och produktionssystem vid Chalmers tekniska högskola.  

Pristagare
2013 

Fredrik Schaufelberger
”Target synthesis of the antiviral nucleoside 3TC through an enzymatic dynamic kinetic resolution” vid institutionen för organisk kemi vid KTH. Han har genomfört en totalsyntes av substansen 3TC, som under namnet lamivudin är ett viktigt läkemedel vid behandling av HIV-infektion. Det bäddar för billigare och miljövänligare produktion av bromsmediciner.

Pristagare
2012

Mattias Lidman
för "Social media as a Leading Indicator of Markets and Predictor of Voting Patterns". Mattias är verksam på Umeå universitet.

Pristagare
2011

Arvid Rudberg
för “Optimization based Control Strategy for Energy Efficient Decelerations in an Automobile Cruise Controller” vid Lunds tekniska högskola i samarbete med BMW AG i München. Han har visat hur deceleration, dvs inbromsning, kan göras mer energieffektiv och reducera bränsleförbrukningen hos en bil. BMW siktar nu på att använda resultatet i tävlingar som RCN Green Challenge i Nürburgring.

Pristagare
2010

Andreas Åhlund
Umeå universitet
för "An approach towards user-centric Application Mobility"

Pristagare
2009

Klara Insulander Björk
Chalmers, Göteborg
för "Nuclear Design of a Thorium Fuelled Boiling Water Reactor"

Pristagare
2008

Dan Adolfsson
Linköpings tekniska högskola
för "Improved scan chain diagnosis"

Pristagare
2007

Martin Denstedt
Chalmers i samarbete med Comhat AB, för
"Optimizing of Hat feed using genetic Algorithms"