Wimanska priset

– pris för bästa examensarbete på högskoleingenjörsnivå

Wimanska priset är Sveriges Ingenjörers årliga pris för bästa examensarbete på högskoleingenjörs- och teknologie kandidatutbildningarna. Priset delades ut första gången år 2000 och är uppkallat efter Ernst August Wiman, en av Svenska Teknologföreningens stiftare och dess förste ordförande.

Prisets syfte är att stimulera kvaliteten på examensarbetet i utbildningarna. Arbetena bedöms efter ingenjörsmässighet och vetenskaplig nivå, men också efter hur de är presenterade. Kreativitet, integration av kunskaper, användbarhet och disposition är några av kriterierna.

Nomineringen görs av Sveriges tekniska högskolor och universitet och är alltså inte öppen för enskilda studenter. En särskild priskommitté granskar inkomna arbeten och lämnar därefter förslag till Sveriges Ingenjörers styrelse, som utser pristagarna.
Prissumman är 50 000 kronor. 

2016 års pristagare – Prisad påbyggnad gör lastbilar flexibla

Danny NygårdDanny Nygård 

Danny Nygård får Wimanska priset
på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen.

För att få flexibilitet, spara resurser och miljö är det bra om samma lastbilar kan användas för flera olika ändamål. Danny Nygård har tagit fram en påbyggnad på en viss sorts lastbil som gör det möjligt att kunna använda lastbilen både för att dra en trailer och för att ha ett flak på.

Hans examensarbete Konstruktion av gränssnitt mellan dumperkorg och hjälpram med vändskiva utfördes på högskoleingenjörsprogrammet för maskinteknik på Uppsala universitet i Uppsala. Det gjordes i samarbete med Zetterbergs Industri AB i Östervåla, som nu tillverkar den nya påbyggnaden.

Danny Nygård är född 1989 i Ockelbo men har bott större delen av sitt liv utanför Tobo, norr om Uppsala. Innan han utbildade sig till högskoleingenjör körde han skogsmaskiner. Nu arbetar han vidare med lastbilspåbyggnader på Zetterbergs.

Wimanska priset delas ut vid Polhemsfesten på Berns i Stockholm 15 november 2016, då Sveriges Ingenjörer även delar ut årets Polhemspris.

Högskoleingenjörsutbildningen omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar tre år och är en yrkesexamen på grundnivå. Som högskoleingenjör arbetar man med olika former av tekniskt utvecklings- och konstruktionsarbete, ofta i nära samarbete med civilingenjörer och andra yrkesgrupper.

För mer information se www.polhemspriset.se

Pristagare genom tiderna

Nedan kan du läsa om pristagarna från år 2000 till årets mottagare av Wimanska priset.