Tidigare tävlingsfrågor

Testa dina kunskaper och träna inför Teknik-SM 2014 genom ladda ned tidigare års frågor.

Testa dina kunskaper

Här kan du ladda ner kvaltävlingen med rätt svar från föregående år.

Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Om det finns önskemål att använda materialet kontakta tekniksm@sverigesingenjorer.se 

Frågegruppen

Det är Teknik-SMs frågegrupp som sätter samman frågorna till tävlingens olika moment. I frågegruppen 2015 ingår följande personer:

  • Marcus Elander (ordförande), Eltel
  • Jonatan Adolfsson, student teknisk fysik, LTH
  • Rikard Gothäll, Tekn Dr bergmekanik, Tyréns
  • Tove Gustavi, Tekn Dr robotstyrning, FOI
  • Ulf Lundström, postdoc röntgenkristallografi, LCLS Stanford
  • Gustaf Mårtensson, Tekn Dr mikroteknologi och nanoteknik, Chalmers, KI, Mycronic AB
  • Teodora Retegan, Tekn Dr Docent kemi- och kemiteknik, kärnkemi/industirell materialåtervinning Chalmers
  • Robert Rosén, optical specialist, PhD tillämpad fysik, KTH
  • Håkan Terelius, doktorand reglerteknik, KTH