Sommar- och extrajobb

Ett sommar- eller extrajobb kan vara din första kontakt med arbetslivet eller din första upplevelse av ingenjörsyrket. Förutom att du får ett mer innehållsrikt cv ger jobbet dig också konkreta och värdefulla arbetslivserfarenheter.

Även om ditt sommar- eller extrajobb inte ligger i linje med din utbildning eller det du planerar att göra efter examen är det viktigt att ta vara på de möjligheter som tillfället ger. Du får nya kunskaper och erfarenheter genom att jobba, ta ansvar och fungera tillsammans med kollegor och chefer. Gör tiden på jobbet till en utveckling av både dina färdigheter och ditt kontaktnät inför framtiden.

En trygg anställning

Ditt liv som ingenjör
börjar här