Debatt 21 februari 2018

#ShowUsTheMoney

Trots att arbetsgivarna talar om ingenjörsbrist har ingenjörsyrket hamnat på efterkälken i löneutveckling. Det är dags att vår insats syns även i lönekuvertet, skriver representanter från akademikerföreningarna på Sandvik, Scania, AB Volvo och ABB.

Vi ingenjörer vet vilket värde vi tillför ny produktion och tjänsteutveckling. Det är vi som genom nya innovationer och tekniska lösningar driver företagen och samhället framåt. Dagens industriella system ser radikalt annorlunda ut jämfört med för bara 20 år sedan. Basen är i stort den samma inom viktiga branschområden men värdet har ökat radikalt.

Skogens fibrer får helt nya användningsområden. Bilen och lastbilen har inte bara bättre miljöprestanda och säkerhet utan blir allt mer också en del av tjänstesamhället. Vi har börjat återvinna vår styrka inom Life Science. Allt detta sker samtidigt som vi vidmakthåller starka positioner inom robotik, automation, kraftelektronik och andra klassiska industriområden. Parallellt med detta bygger vi infrastruktur och bostäder som aldrig förr.

Det är inte konstigt att efterfrågan på vår kompetens är all-time-high.

Arbetsgivarna talar om ingenjörsbrist. Det kan vi förstå när vi ser våra övertidstimmar – men har svårt att tro när vi ingenjörer ser våra lönekonton. Trots allt större arbetsbelastning har ingenjörsyrket helt enkelt hamnat på efterkälken i löneutveckling.

Vi ingenjörer tror på det vi gör och vi ser hur våra innovationer och tekniska lösningar bidrar till att öka effektiviteten och inkomsterna till Sverige. Företag som AB Volvo, Scania och Sandvik med flera gör toppresultat. Vi är stolta över att det syns i både bokslut och skatteintäkter. Men nu har gränsen passerats för på vilket sätt även vi enskilda medarbetare får del av detta – show us the money!

Anna Åkesson
Ordförande Akademikerföreningen Sandvik

Lisa Lorentzon
Ordförande Akademikerföreningen på Scania

Therese Koggdal
Löneförhandlare och Akademikerna AB Volvo Styrelse

Peter Månsson
Löneförhandlare och Ordförande Akademikerna AB Volvo Styrelse

Mikael Blomqvist
Ordförande för Sveriges Ingenjörer vid ABB AB

Carl Hals
Ordförande Akademikerföreningen Westinghouse