Nyheter 22 november 2018

Besluten som fattades av Ingenjörsfullmäktige

Ingenjörsfullmäktige 2018 är avslutat. Här presenternas diskussionerna och besluten som fattades i korthet.

Ingenjörsfullmäktige 2018, som sammanträdde den 18-20 november, gav Ulrika Lindstrand förnyat förtroende som förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer. Under de kommande två åren leder hon förbundsstyrelsen tillsammans med de nyvalda vice ordförandena Per Norlander och Sara Magnusson. Dessutom valdes ledamöter till förbundsstyrelsen, som ska leda och prioritera Sveriges Ingenjörers arbete under nästa år.

Läs mer om förbundsstyrelsen

– Jag är glad och hedrad över fullmäktiges förtroende. Nu ser jag fram emot att få leda vårt fortsatta arbete med att slå vakt om medlemmarnas arbets- och lönevillkor, utveckla ingenjörskompetensen och stärka vår röst i samhällsdebatten.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Ingenjörsfullmäktige i korthet

  • Demokratiöversynen presenterade sin delrapport. 
  • Beslut om oförändrad medlemsavgift för 2019.
  • Beslut om ny struktur för förbundets politiska program.
  • Uppdrag åt förbundsstyrelsen att utreda frågan om arbetstid och flexibilitet för fördjupade diskussioner på Ingenjörsfullmäktige 2019.
  • Uppdrag åt förbundsstyrelsen att utreda och utveckla stödet till förtroendevalda i företagsstrategiska frågor.
  • Uppdrag åt förbundsstyrelsen att synliggöra och kommunicera hur Sveriges Ingenjörer och Saco arbetar med arbetsmiljöfrågor samt HBTQ-frågor.

Läs Ingenjörens artikel om besluten under Ingenjörsfullmäktige.