Debatt 18 december 2018

Håll svenska modellen utanför politikerkarusellen

I dagarna fyller Saltsjöbadsavtalet 80 år, fira det som firas bör. Sveriges Ingenjörer firar en 80-åring som fortfarande levererar på sitt löfte. Som garanterar en stabil modell för att nå konstruktiva lösningar mellan arbetstagare och arbetsgivare utan lagstiftarnas inblandning.

Det är ingen slump att uppgörelserna på svensk arbetsmarknad är bäst i klassen i internationella sammanhang. Eller att svenska arbetstagare omfattas av villkor som andra drömmer om. Det är resultaten av pragmatiska förhandlingar, ett givande och tagande mellan parter som vågar lämna sina ringhörnor för att nå en lösning.

I början av 1930-talet hade Sverige flest antal konfliktdagar i Europa. Konflikter som politikerna inte lyckades få stopp på. Den 20 december 1938 kom lösningen genom Saltsjöbadsavtalet. Ett avtal skrivet direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Efter 8 år hade Sverige minst antal konfliktdagar i Europa.

Saltsjöbadsavtalet slår fast att det är arbetstagare och arbetsgivare tillsammans som ska bestämma över villkoren på arbetsmarknaden – inte ängsliga politiker. Det är den svenska modellen. De som ska leva med resultaten ska förhandla fram dem.

Den svenska modellen, som i varje förhandling utgår från parternas faktiska verklighet, är nu ifrågasatt. Den är ifrågasatt av samma politiker som ännu inte lyckats bilda en regering. Politiker som nu vill nedmontera en modell som under de senaste 80 åren har stått för stabilitet och framgång.

Trots de 80 år som passerat sedan handslaget på Grand Hôtel i Saltsjöbaden är parterna fortfarande rörande överens, modellen som Saltsjöbadsavtalet blev början på är det bästa för Sverige. De mest balanserade lösningarna för arbetsmarknaden kommer till när fackförbund och arbetsgivare förhandlar om dem, inte när politiker reglerar dem i lag.

If it aint broken, don’t fix it.

Saltsjobadsavtalet

Signing the Saltsjöbaden Agreement in 1938. August Lindberg (from the Swedish Trade Union Confederationis on the left and Sigfrid Edström (from the Federation of Swedish Industryis on the right.