Nyheter 11 januari 2019

Överenskommelse ger bättre villkor vid omställning

Betalda studier och ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom. Det är resultatet av en ny överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv i omställningsavtalet för privatanställda tjänstemän. 

En ny överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv innebär att TRR Trygghetsrådet nu kan erbjuda ett ännu bättre omställningsavtal för privatanställda tjänstemän.

Överenskommelsen ger ökad möjlighet till omställning under hela arbetslivet genom bland annat betalda studier och ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom. 

Redan nu, från och med den 1 januari i år, kan tjänstemän som behöver studera för att få ett nytt arbete få ekonomiskt stöd från TRR Trygghetsrådet.

Parterna är också överens om att även tjänstemän som sagts upp på grund av sjukdom ska omfattas av TRR:s omställningsstöd och avgångsersättning. Det har inte varit möjligt tidigare då främst uppsägning på grund av arbetsbrist gav rätt till stöd från omställningsavtalet.

– Arbete med att få sjuka personer tillbaka till arbetslivet kan kräva särskilda och större insatser än vanligt. TRR har sedan tidigare bedrivit en försöksverksamhet och har varit mycket framgångsrika i sådant arbete, säger Niklas Hjert, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Läs mer på ptk.se

 

Vad är PTK?

PTK är en organisation där Sveriges Ingenjörer ingår tillsammans med 26 andra fackförbund. Syftet är att förbättra villkoren och öka tryggheten för privatanställda tjänstemän. PTK sköter förhandlingar som gäller avtal om exempelvis omställning, tjänstepension, uppfinnarfrågor och konkurrensklausuler med arbetsgivarparten Svenskt Näringsliv.