Aktuellt 16 januari 2019

Vi har lämnat startblocken för avtalsrörelsen 2020

Om ett år är Sveriges Ingenjörer mitt uppe i förhandlingar med arbetsgivarna om nya kollektivavtal för privat sektor. Förhandlingschef Camilla Frankelius leder förberedelserna inför avtalsrörelsen 2020.

Under en avtalsrörelse sker förhandlingarna branschvis, inom privat sektor brukar industrin vara först ut, tätt följd av tjänstesektorn. Innan avtalskraven lämnas över till arbetsgivarna enas samarbetsorganet Facken inom industrin kring det ekonomiska utrymmet för löneökningar, det så kallade ”märket”.

- Märket utgår från industrin, som är starkt konkurrensutsatt och beroende av många faktorer för att vara i balans. Lönekraven måste vara anpassade till industrins produktionskostnader och exportmöjligheter samtidigt som de ska ge reallöneökningar till våra medlemmar, säger Camilla Frankelius.

Startskottet har gått

En avtalsrörelse föregås av en lång förberedelseprocess. Sveriges Ingenjörer har redan lämnat startblocken och är igång med förarbetet centralt och inom de olika avtalsområdena.

- Just nu riktar vi fokus på de övergripande frågorna som vi ska driva på privat sektor. Vi startar upp våra förhandlingsdelegationer och förbereder våra förtroendevalda på arbetsplatserna. Vi tillsätter också vår konfliktorganisation, säger Camilla Frankelius.

Om företagen inte erbjuder rätt löneutveckling drabbar det inte bara ingenjörer som grupp utan också hela näringslivet.
Camilla Frankelius
Förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer

Ingenjörernas värdeskapande i fokus

Inför avtalsrörelsen 2020 är ingenjörernas värdeskapande en viktig fråga för Sveriges Ingenjörer. Under en längre tid har förbundet sett att ingenjörernas löner inte sätts i relation till det värde som de skapar för företagen. Dessutom använder för få företag löneverktyget för att stimulera innovation och goda prestationer, det måste förändras.

- Om företagen inte erbjuder rätt löneutveckling drabbar det inte bara ingenjörer som grupp utan också hela näringslivet. I en högteknologisk värld är ingenjörskompetens råvaran som ger konkurrenskraft, det är därför viktigt att premiera individerna som skapar värde för företagen, säger Camilla Frankelius.

För att klara av den snabba utvecklingen och teknikskiften som just nu sker inom många branscher måste företagen säkerställa sin tillgång till ingenjörskompetens. Verksamheter som saknar rätt teknisk kompetens förlorar ordrar, kan inte expandera i önskad utsträckning och har sämre innovationsförmåga.