Aktuellt 29 januari 2019

Sveriges Ingenjörer är fler än någonsin

Sveriges Ingenjörer fortsätter växa. Förra året ökade förbundet sitt medlemsantal med drygt 2 800 och hade vid årsskiftet 151 480 medlemmar.

- Fler medlemmar innebär att fler ser värdet av medlemskap i Sveriges Ingenjörer. Det sporrar förbundet att jobba ännu hårdare med att driva ingenjörernas frågor, inte minst inför de förhandlingar som väntar med avtalsrörelsen 2020 och kring arbetsrätten, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörer, som är landets största akademikerförbund, hade under fjolåret en stabil medlemsutveckling. Vid årsskiftet uppgick det totala medlemstalet till 151 480. Det är en ökning med mer än 2 800 medlemmar.

Den största medlemstillväxten 2018 skedde bland medlemsgruppen studenter. Förbundet ökar även bland yrkesverksamma medlemmar.

Det är extra glädjande att vi växer bland ingenjörsstudenter som har en lång ingenjörskarriär framför sig. Även bland yrkesverksamma ser vi en god medlemstillströmning.
André Pierrou
Chef för Medlemsutveckla och rekrytera

Det fina resultatet bygger på ett bra lagarbete på rekryteringsenheten och förbundets långsiktiga satsning på att rekrytera och behålla medlemmar, säger André Pierrou, chef för Medlemsutveckla och rekrytera på Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörers medlemssiffror

  • Under helåret 2018 hade förbundet 151 480 medlemmar
  • Under 2018 ökade det totala antalet med 2 857 medlemmar