Debatt 14 februari 2019

Vägen mot en fossilfri framtid

Utveckling och tillämpning av fossilfri teknik är inte bara en fråga om klimat, utan också en fråga för ett litet lands framtida välfärd. Och i det har ingenjörerna en nyckelroll. Det skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand tillsammans med Fores vd Mattias Goldmann på Altinget Miljö & Energi.

När Sveriges Ingenjörer den 14 februari arrangerar sin årliga Miljödag är temat hållbar mobilitet. Med denna dag vill vi lyfta fram nya möjligheter inom person- och godstransport, men också hur samhällen kan planeras bättre för att minska behoven av transporter.

Transportsektorns omställning till att bli fossilfri är en central framtidsfråga för människor, företag, städer och samhällen. Och det är en hållbarhetsfråga där allt fler svar håller på att ta form.

Konkurrenskraft med klimatsmart teknik

För inte så länge sedan talade man om att företagen skulle tvingas ställa om till en fossilfri värld. Men nu ser vi att de ingenjörstäta företagen i Sverige leder utvecklingen framåt. Skälet är att de har sett möjligheten att skapa konkurrenskraft och framgång genom klimatsmart teknik. Utveckling och tillämpning av fossilfri teknik blir därmed inte bara en fråga om klimat, utan också en fråga för ett litet lands framtida välfärd.

Alla fordon möter en framtid där det är elektricitet och icke-fossila energikällor som ger energin. Förändringen går mycket fortare än vad många förespådde för bara några få år sedan. Forskning och innovation är nycklar i energiomställningen. Det är också viktigt att hela kedjan fungerar, från den kvalificerade forskningen som i dag sker till den praktiska tillämpningen på macken där fordon ska tankas med nya drivmedel.

Politiker måste visa vägen

Även om utvecklingen går åt rätt håll kan tekniska lösningar inte ensamma rädda vår planet. Lika mycket som det krävs ett teknikskifte fordras en förändring i beteende. Politiker måste stimulera de beteenden som ger effekt och inte rygga för att visa vägen. Det handlar om såväl ekonomiska incitament som att göra det enklare att välja miljöeffektivare alternativ.

Det finns i dag exempel på politiska viljeyttringar för transportsektorn som kan ge god utdelning framöver. Reduktionsplikten – att bränslens förnybara innehåll regleras och ökas – kan ge stor effekt framöver. Om reduktionsplikten blir en långsiktig satsning ger det företagen förutsättningar att öka investeringarna i biobränslen. När företagen skalar upp tillverkningen och volymerna växer, sjunker priset och nya värdekedjor bildas; från forskning till färdig produkt.

Insatser av ingenjörer är en aktiv del i våra stora globala industriföretags framgångar. Likaså har ingenjörer en nyckelroll i utvecklingen av framtidens hållbara transporter
Ulrika Lindstrand & Mattias Goldmann

Gå före kan ha stor effekt

Sverige är inte för litet. Vi hör ofta att Sverige med sina tio miljoner invånare och 0,15 procent av världens samlade klimatpåverkan är för litet för att göra någon skillnad. Det stämmer förvisso att det enbart skulle göra försumbar, direkt skillnad för koldioxidhalten om vi nådde och överträffade våra klimatmål – men den indirekta effekten av att vara ett modelland för andra att ta efter kan vara mycket stor. När Norge införde subventioner och andra förmåner för elbilar ökade antalet mycket snabbt och landet blev ett föredöme som inspirerar omvärlden.

Inte heller finns det en konflikt mellan el och biobränslen. För att klara av 70 procent minskad klimatpåverkan fram till år 2030 behövs alla hållbara biodrivmedel och eldrift. Förslaget att förbjuda fossilbränslebilar i januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna är därför missriktat. Det är inte förbränningsmotorn som sådan som är det primära problemet. Ska vi kunna använda till exempel svenskt skogsavfall som drivmedel är förbränningsmotorn i nuläget det enda alternativet. 

Ingenjörerna en nyckel

Insatser av ingenjörer är en aktiv del i våra stora globala industriföretags framgångar. Likaså har ingenjörer en nyckelroll i utvecklingen av framtidens hållbara transporter.

Men precis som stora frågor ofta kräver flera svar, behöver också tekniska lösningar kompletteras med handfast politik.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Mattias Goldmann, vd Fores

Klicka här för att läsa artikeln på Altinget.se