Aktuellt 25 februari 2019

Högkonjunkturen borde leda till snabbare löneökningar

Löneökningen för ingenjörer 2018 blev ungefär lika stor som året innan. Men den borde vara betydligt högre med tanke på rådande konjunktur och det värde ingenjörerna skapar för företagen.

Civilingenjörer i kommunal sektor var de som sett till nivåhöjningstalen fick den största ökningen. Nivåhöjningstalet är löneökningen i procent för hela gruppen. I kommunal sektor fick gruppen en ökning med 2,8 procent jämfört med 2,4 procent under 2017. Inom statlig sektor hade civilingenjörerna en sämre utveckling under 2018 än året innan. Där låg ökningen på 1,7 procent 2018 att jämföra med 2,2 procent 2017.

Lönerna för ingenjörer i privat sektor ökade med 2,6 procent under 2018, vilket är samma ökning som året innan.

2,6 procent är inte ett dåligt utfall, men det borde vara betydligt högre. Vi är förvånade över att företagen inte bättre uppskattar sina ingenjörer som ligger bakom det värde och de innovationer som företagen ska leva på nu och under lång tid framöver.
Camilla Frankelius
Förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer

– Vi är bekymrade över utvecklingen och ska föra samtal med arbetsgivarna för att diskutera vad vi kan göra åt det, säger Camilla Frankelius som är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer.

Utfallen för högskoleingenjörerna påminner om dem för civilingenjörerna: mycket små förändringar från föregående år.

Camilla Frankelius menar att anställda som inte är nöjda med lönen ska ta tillfället i akt under lönesamtalen och påpeka det.

− Man bör prata med sin chef och verkligen framföra att man är missnöjd med sin lön. Det är viktigt att lyfta fram vad man bidragit med, att det ska värdesättas och avspeglas i högre lön. I många fall behöver cheferna de argumenten gentemot ledningen.

Medellönen för en ingenjör låg förra året på 52 200 kronor. Högst ligger civilingenjörer i privat sektor med 55 500 kronor i medellön. Lägst medellön har högskoleingenjörer anställda av kommuner och landsting med 40 000 kronor.

Lönestatistiken grundar sig på den årliga löneenkäten bland Sveriges Ingenjörers yrkesverksamma medlemmar. 2018 års statistik avser lönen i oktober 2018. Svarsfrekvensen på löneenkäten var 63 procent vilket motsvarar drygt 72 000 enkätsvar.

Medellön/månad för ingenjörer 2018

Civilingenjör privat sektor: 55 500 kr
Civilingenjör statlig sektor: 48 400 kr
Civilingenjör kommun och landsting: 47 400 kr

Högskoleingenjör privat sektor: 45 500 kr
Högskoleingenjör statlig sektor: 42 300 kr
Högskoleingenjör kommun och landsting: 40 000 kr

Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018.

Se mer av Sveriges Ingenjörers lönestatistik här.