Aktuellt 6 mars 2019

AD delar Sveriges Ingenjörers bedömning

Det saknades grund att avskeda Maria Ågren.

Det är glädjande att Arbetsdomstolen delar vår bedömning att avskedandet av Maria Ågren saknade rättslig grund.

Detta innebär att Maria Ågren får arbeta kvar i Regeringskansliet tills hennes förordnande går ut i februari 2021.

Vår uppfattning var att Maria Ågren hade avskedats från sin anställning på regeringskansliet på svaga grunder och att det därför fanns rimliga möjligheter till framgång i Arbetsdomstolen. Domen visar att vår bedömning var riktig och att Maria Ågren inte begått något brott.
Karin Lundin
Förbundsjurist, Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är nöjda över att ha framgångsrikt företrätt vår medlem och dessutom ha bidragit till att klarlägga rättsläget för myndighetschefers anställningsskydd.

Läs mer på Arbetsdomstolens webbplats.

Fler artiklar

Dagens nyheter

SVT Nyheter

Svenska Dagbladet


Läs också tidningen Lag & Avtals artikel Hon vann målet om generaldirektören som publicerades 2019-04-25.