Nyheter 20 mars 2019

Tingsrätten delar Sveriges Ingenjörers bedömning

Det var för tre år sedan som ett bolag som driver verksamhet inom kemikaliehantering stämde tre av våra medlemmar för brott mot företagshemlighetslagen.

Att Halmstad tingsrätt nu slagit fast att ingen av medlemmarna har begått något brott mot företagshemlighetslagen innebär att våra medlemmar frias helt från anklagelserna om att ha använt påstådda företagshemligheter. Dessutom döms bolaget att betala förbundets rättegångskostnader.

Vår uppfattning är att våra medlemmar inte gjort sig skyldiga till något brott. Domen visar att vår bedömning var riktig och att tingsrätten upprätthåller de höga krav som ska ställas på bevisning om att företagshemligheter har angripits.
Agneta Bern och Helene Sjöman
Förbundsjurister, Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är nöjda över att framgångsrikt företrätt våra medlemmar. Det finns dock en möjlighet för bolaget att nu ansöka om prövningstillstånd för att ta ärendet vidare i Arbetsdomstolen.