Aktuellt 29 mars 2019

Fackföreningarna svenskar har bäst intryck av

Sveriges Ingenjörer ligger i topp när det gäller fackföreningar som svenskar har bäst intryck av.

Det visar en undersökning om den allmänna inställningen till fackföreningar som företaget YouGov har genomfört.

Unionen, som flest känner till, är också det fackförbund som flest har positiv inställning till av dem som känner till förbundet (19). Därefter kommer Sveriges ingengörer (18). 

Att Sveriges Ingenjörer är ett starkt varumärke och har en erkänd verksamhet bland ingenjörer är viktigast för oss. Det är såklart glädjande att förbundet även har ett gott anseende bland allmänheten.
Åsa Ödlund
Kommunikationschef, Sveriges Ingenjörer

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 25 januari – 5 februari 2019 har sammanlagt 3136 intervjuer via YouGov Sveriges internetpanel genomförts med män och kvinnor i åldern 18 år och äldre. Urvalet är representativt för kön, ålder och region.

Läs hela undersökningen på YouGov:s webbplats.