Aktuellt 1 april 2019

Löneskillnad är tyvärr inget aprilskämt

Skillnaden i lön mellan män och kvinnor börjar ofta redan på det första jobbet. Nyexaminerade kvinnliga civilingenjörer får i snitt 1100 kronor lägre ingångslön än deras manliga kurskamrater. Det är oacceptabelt att lön påverkas av kön.

Sveriges Ingenjörer undersöker via vår årliga löneenkät vad ingenjörer får i lön när de kommer ut på sitt första jobb. Då är det intressant att se om det finns skillnader mellan kvinnliga och manliga ingenjörer. Vi kan se att löneskillnaderna under flera år minskat för att vara nära noll år 2016. De två senaste åren har däremot skillnaderna vänt uppåt igen.

Sveriges Ingenjörer förespråkar individuell lönesättning, men det ska inte vara någon skillnad mellan män och kvinnor när förutsättningarna är lika. Den individuella lönesättningen innebär att lönesättningen ska vara individuell och differentierad och grundas på individens utbildning, prestation, ansvar, kompetens och erfarenhet. Lönen ska spegla ingenjörens bidrag till verksamheten.

Sakliga löneskillnader är motiverade och i sin ordning men om det är någon gång som löneskillnaderna borde vara nära noll är det då nyexaminerade ingenjörer får sitt första jobb. Så ser det tyvärr inte ut.

Löneskillnader som beror på kön är ingen naturlag och förebyggs genom aktiva ställningstaganden och kunskap. Vi tar fram gedigen lönestatistik och ger rekommendationer om ingångslön. Att ha det med sig ger en solid grund att stå på när du ska förhandla lön och ger också råg i ryggen att begära en högre lön än den man från början tänkte begära.

 

Tips till nyutexaminerade

Varje år tar vi fram rekommenderade ingångslöner för nyexade ingenjörer. För 2019 rekommenderar vi att du som är civilingenjör begär minst 34 500 kr kronor/månad och du som är högskoleingenjör begär minst 32 600 kronor/månad i ingångslön. Läs mer om ingångslön.

Vår lönestatistik visar att den genomsnittliga ingångslönen 2018 är:

  • Snitt: 32 700 kronor
  • Snitt män: 33 200 kronor
  • Snitt kvinnor: 32 100 kronor

Ta reda på så mycket som möjligt kring tjänstens innehåll och bransch, samt vilket ansvar och vilka kvalifikationer som krävs. Med god kännedom om vilket jobb du faktiskt ska göra är det lättare att begära rätt lönenivå.

Kolla också upp om din nya arbetsgivare har kollektivavtal, annars behöver du själv även förhandla om anställningsförmåner som tjänstepension och försäkringar.

Läs fler värdefulla tips och vår checklista här

Som medlem hos oss har du tillgång till Saco Lönesök där du kan se lönestatistik baserad på svar från drygt 70 000 ingenjörer inom olika branscher och yrkesroller. Läs mer om vår lönestatistik och logga in med Mobilt BankID i Saco Lönesök.

För att kunna argumentera för rätt lön bör du ta reda på hur löneläget ser ut på arbetsplatsen ifråga. Hör av dig till den fackliga representanten för information. Prata också gärna med blivande kolleger om vad de fick i ingångslön.

Du som är medlem kan också kontakta vår rådgivning för tips och råd.

Tyvärr visar det sig kvinnliga ingenjörer har lägre förväntningar på sin första lön än deras manliga kurskamrater. Kom ihåg att en ingenjörsutbildning är en efterfrågad kompetens. Utgå från våra rekommendationer för ingångslön och sätt en gräns för vad du lägst kan acceptera.

Vad har arbetsgivarna för ansvar?

Ett stort ansvar vilar på arbetsgivaren. Lön ska sättas utifrån kompetens och här borde arbetsgivarna ta sitt ansvar och sätta lika lön på de som nyanställs på sitt första jobb, även i de fall någon begär mindre.

Tips till arbetsgivare

  • Genomför regelbundna lönekartläggningar på arbetsplatsen. Det bidrar till att säkerställa att eventuella osakliga löneskillnader mellan könen upptäcks och kan rättas till. Gör en plan för att korrigera osakliga skillnader.
  • Tydliga kompetensprofiler och definitioner av tjänsten täpper till godtycke och lämnar mindre utrymme för osaklig lönesättning.
  • Sätt mål och policys om att löneskillnader. Följ upp.