Nyheter 2 april 2019

PTK vill stärka anställningstryggheten

Nu går PTK in i förhandlingar med Svenskt Näringsliv. Målet är att förbättra anställningstryggheten för privatanställda tjänstemän. PTK vill att arbetsgivare ska ta ökat ansvar för kompetensutveckling och att stöd för omställning även ska gälla visstidsanställda.

Vad är PTK?

PTK är en organisation där Sveriges Ingenjörer ingår tillsammans med 26 andra fackförbund. Syftet är att förbättra villkoren och öka tryggheten för privatanställda tjänstemän. PTK sköter förhandlingar som gäller avtal om exempelvis omställning, tjänstepension, uppfinnarfrågor och konkurrensklausuler med arbetsgivarparten Svenskt Näringsliv.