Opinion 24 april 2019

Att utbilda ingenjörer är en investering för framtiden

Ingenjörer på företag får allt mindre jobbrelaterad utbildning. Så kan det inte fortsätta. Varken ingenjörer eller företag tjänar på det i längden.

Visst lär man sig ofta att göra ett bättre jobb genom att just jobba. Men för en sådan yrkesgrupp som ingenjörerna är det ingen bra strategi, vare sig för en enskilde eller för företaget. Ett skäl är att få andra yrkesgrupper har utvecklingen inbyggd i sin yrkesroll som ingenjörerna. Behovet av utveckling är skälet till att anställa en ingenjör. Därför är vidareutbildningen en del av en ingenjörs arbete.

Dessutom konkurrerar ingenjörernas arbetsplatser i mycket hög utsträckning med arbetsplatser i andra delar av världen. Globaliseringen är numera det vatten ingenjören simmar i. Rätt kompetens ger därför global konkurrenskraft.

Våra enkäter till de fackligt förtroendevalda visar att kompetensutvecklingen i industriföretagen har minskat de senaste fem åren.

Vad värre är svarade 60 procent i Sveriges Ingenjörers Innovations- och konjunkturrapport från hösten 2018 att företagen saknar en plan för att förnya den tekniska kompetensen i företagen. 56 procent svarar att företagen satsar för lite på teknisk kompetensutveckling. Och vad blir då resultatet? Detta: 59 procent av företagen kan inte utveckla produkter och tjänster som planerat.

Även om sambandet inte är helt klarlagt i undersökningen, så hänger utveckling och konkurrenskraft intimt ihop: mindre utveckling ger sämre konkurrenskraft framöver. Det är riktigt dåliga nyheter för svensk konkurrenskraft, för ingenjörsjobb i Sverige och för den enskilde ingenjörens möjligheter.

Att med dagens höga vinster och gynnsamma konjunktur inte investera tillräckligt i sina ingenjörer är alltför kortsiktigt. Även om konjunkturprognoserna våren 2019 inte pekar entydigt mot en avmattad konjunktur eller fallande vinster i företagen, så kan förutsättningarna snabbt ändras.

Redan i dag svarar 39 procent i höstens undersökning att de saknar rätt kompetens. Att ha förmågan att ta fram nya produkter och tjänster är avgörande när konjunkturen viker och konkurrensen hårdnar.

Företagen måste därför bli bättre på att planera för den kompetens de behöver på lite sikt. Alla företag måste skaffa planer för kompetensförsörjning.