Opinion 9 maj 2019

Ingenjörerna måste få tid och möjlighet till vidareutbildning

Ingenjörerna behöver som andra grupper kontinuerlig påfyllning av nya kunskaper genom hela arbetslivet. Vidareutbildning ger ingenjörer förutsättningar för att fortsätta utveckla sina verksamheter.

Utvecklingen mot allt mindre tid för vidareutbildning måste brytas. Det krävs ett nytt system för att ingenjörerna ska få den påfyllning de behöver.

Ingenjörer behöver inte bara hänga med i utvecklingen, ingenjörer måste leda den. Ingenjörer är drivande i de många teknikskiften som äger rum i samhället just nu. Robotisering, automatisering och avancerad sensorteknik öppnar upp helt nya möjligheter i många branscher samtidigt.

I det sammanhanget är ingenjörerna den yrkesgrupp som bevarar och förbättrar företagens konkurrenskraft. Ett högt teknikinnehåll i produkter och tjänster har traditionellt och är fortfarande grunden för Sveriges exportframgångar.

Enligt Eurostat har de svenska företagen minskat investeringarna i personalutbildning. Mellan år 2005 och 2015 minskade investeringarna med 24 procent.

Ett bekymmer som siffrorna ovan döljer är att många ingenjörer tvingas till vidareutbildning utanför sin arbetstid, om de alls ska få någon. Att ingenjörernas vidareutbildning inte prioriteras försvagar på sikt företagens konkurrenskraft och hotar jobben. Därför måste denna utveckling brytas.

För att hitta rätt vidareutbildning behöver ingenjörer många gånger befinna sig nära forskningsfronten och den finns ofta vid universitet och högskolor.

Här saknas fortfarande fungerande samarbeten mellan individ, företag och lärosäten. Ingenjörerna måste få tid, plats och möjlighet att utveckla sina tekniska kunskaper, där spetskunskaperna finns.

Därför måste lärosätena känna till vilken utbildning som efterfrågas av företagen och nya kurser tas fram som anpassas till de yrkesverksamma. Företagen måste i större utsträckning se möjligheterna med spetskompetens och erbjuda ingenjörerna den tid som behövs för teknisk kompetensutveckling.

Ett bättre samarbete mellan lärosäten, företag och i sista hand ingenjörerna kan bryta utvecklingen mot allt mindre vidareutbildning.